Sökning: "förare"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet förare.

 1. 1. Omkörningsförbud E6 - Resultat och effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oliver Fanedl; Basel Rabih; [2020]
  Nyckelord :omkörning; trafiksäkerhet; framkomlighet; tung trafik; förbud; flöde; overtaking; traffic safety; availability; heavy traffic; prohibition; flow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar väg E6 mellan Helsingborg-Vellinge med avseende på omkörningsförbudet för tung trafik som infördes den 18e mars år 2019. Väg E6 genom hela Skåne har under en lång tid präglats av trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem. LÄS MER

 2. 2. Design of a workstation for teleoperated forwarders : Exploring the future work within forestry

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Persson; [2020]
  Nyckelord :Teleoperation; Telepresence; Remote Control; Forest Machines; Forwarder; Human Centered Design; Human-centered design; Driver Environment; Industrial Design Engineering; Future Work; User Experience; UX; UI; Master thesis; Fjärrstyrning; Telenärvaro; Distanskontroll; Skogsmaskiner; Skotare; Användarcentrerad Design; Förarmiljö; Teknisk Design; Framtida Arbete; Användarupplevelse; Examensarbete;

  Sammanfattning : This thesis work has been the result of a five-year Industrial Design Engineering education at Luleå University of Technology. The project has investigated the possibilities of teleoperating forest machines using a human-centered design approach. The work has been conducted for Skogforsk, which is the Swedish institute for forestry. LÄS MER

 3. 3. Effekter av vårdhund som omvårdnasåtgärd : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Lundblad; Amanda Vigren; [2020]
  Nyckelord :therapy dog; evidence; nurse; nursing; vårdhund; evidens; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hundar hjälper människor att arbeta inom polis, räddningstjänst och hälso-sjukvården. Vårdhund är benämningen inom hälso- och sjukvården där en utbildad hund arbetar tillsammans med sin förare för att främja hälsa. LÄS MER

 4. 4. Examining factors for low use behavior of Advanced Driving Assistance Systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kajsa Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :ADAS; Adaptive Cruise Control; Lane Keep Assist; low usage;

  Sammanfattning : Advanced Driving Assistance Systems (ADAS) has the potential to decrease the number of fatal accidents in traffic. However, in some cases, drivers with the systems in their car are resistant against using them. Exploring the underlying reasons and factors of the low-usage of ADAS was the purpose of this thesis. LÄS MER

 5. 5. Human Interaction with Autonomous machines: Visual Communication to Encourage Trust

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Emil Norstedt; Timmy Sahlberg; [2020]
  Nyckelord :Human-Machine-Interaction HMI ; Eye-contact; Safety; Driverless Machines; Trust; Human-Machine Interaction HMI ; Ögonkontakt; Säkerhet; Förarlösa maskiner; Tillit;

  Sammanfattning : En pågående utveckling sker inom konstruktionsbranschen där maskiner går från att styras manuellt av en mänsklig förare till styras autonomt, d.v.s. utan mänsklig förare. LÄS MER