Sökning: "förare"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet förare.

 1. 1. “Hade jag inte haft min hund hade jag lagt mig ner för att dö.” En kvalitativ studie om upplevelsen av att ha assistanshund.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Bredfelt; [2019-03-13]
  Nyckelord :Assistanshund; servicehund; livskvalité; delaktighet; självständighet; ;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur personer med funktionsnedsättning uppleveratt leva med assistanshund, samt hur det går att förstå relationen mellan hund ochmänniska. Jag har använt mig av en kvalitativ metod och intervjuat fyra personersom har assistanshund enligt en semistrukturerad metod. LÄS MER

 2. 2. Data-Driven Travel Time Prediction

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joar Nykvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Being able to accurately forecast the time of arrival of a vehicle in traffic appeals both to private drivers aiming to keep up with their schedules, and to businesses that need to organize transport logistics. THis thesis is assigned by the Swedish truck manufacturer Scania CV AB, and sets out to use GPS data from Scania's vehicle fleet to train Machine LEarning models to predict the travel times of vehicles between stops. LÄS MER

 3. 3. Riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder i småstäder : Exemplifierat i Söderfors tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Kim Gadaan; Daniel Lund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trafiksäkerhet är den viktigaste utgångspunkten vid planering av vägar. Små tätorter saknar ofta underlag för storskaliga trafiksäkerhetslösningar och kräver istället mer lokala åtgärder i det befintliga vägnätet. LÄS MER

 4. 4. Hi-Vision - en arbetsmiljöstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Mikael Dahlquist; [2019]
  Nyckelord :virtual reality; timmerlasbilar; helkroppsvibrationer;

  Sammanfattning : Ever since the chainsaw was introduced on a broad market during the 1950s, the effects of new technology on efficiency and work environment has been studied. Today we stand before a paradigm shift of how we operate logging cranes on timber trucks. LÄS MER

 5. 5. Vibration analysis for condition monitoring of mechanical presses

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Julia Runesson; [2019]
  Nyckelord :Vibration analysis; Predictive maintenance; Condition monitoring; Mechanical press; Press maintenance; PSD; DFT FFT; RMS; Kurtosis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a world where the concept of just-in-time has been lifted outside of the manu-facturing world and onto the market, the increasing demand of luxury wares like cars is accompanied only by tougher industrial conditions and no room for error. Loss of productivity and decrease in efficiency can be devastating to any manufac-turing company in today’s market climate. LÄS MER