Sökning: "förbättringsarbete sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden förbättringsarbete sjuksköterska.

 1. 1. Kan sjuksköterskans förebyggande arbete och kompetens minska mortalitet vid hjärtstopp? - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hilda Björlin; Gustav Haglunds Eriksson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Hjärtstopp; sjuksköterska; mortalitet; överlevnad; sjuksköterskans roll; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige sker cirka 2500 hjärtstopp på sjukhus varje år. Mortaliteten vid hjärtstoppär mycket hög. Tidigare studier belyser arbetsstrukturen och betydelsen av god kvalitet på hjärtlungräddning vid hjärtstopp som faktorer vilka främjar överlevnad. LÄS MER

 2. 2. Att vara nyutexaminerad intensivvårdssjuksköterska under en pandemi

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Daniel Svensson; Alexander Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; erfarenheter; intensivvårdsavdelning; kvalitativ metod; nyutexaminerad intensivvårdssjuksköterska; pandemi;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning vårdas personer med svikt i ett eller flera organ. Patienterna har ofta komplexa tillstånd och kan gå från stabil till kritisk sjuk mycket fort. För att vara kvalificerad att arbeta på en intensivvårdsavdelning kräver avancerad teoretisk och praktisk kunskap. LÄS MER

 3. 3. Delegering av medicinska arbetsuppgifter : -En intervjustudie med sjuksköterskor i den kommunala äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Cecilia Nordqvist; Eva Hallström; [2020]
  Nyckelord :Delegations; District Nurses; Home Health Care; Municipal Elderly Care; Patient Safety; Nurses; Safe Care; Retirement Home; Delegeringar; Distriktssköterskor; Hemsjukvård; Kommunal äldreomsorg; Patientsäkerhet; Sjuksköterskor; Säker vård; Äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom den kommunala äldreomsorgen har sjuksköterskan ett omvårdnadsansvar i vilket det ingår att se till att äldre som bor på särskilda boenden eller har någon form av hemsjukvårdsinsatser erhåller en säker vård. Omvårdnadspersonalen har närmst kontakt med de äldre inom den kommunala omsorgen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av säker läkemedelshantering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emelie Michael; Liv Rennéus; [2020]
  Nyckelord :Avvikelser; Erfarenheter; Kvalitativ; Sjuksköterska; Säker läkemedelshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsavvikelser och bristande medicinering är största orsaken till undvikbara patientskador runt om i världen. Läkemedelshantering är sjuksköterskans ansvarsområde och tillhör en av de dagliga uppgifterna vid varje arbetspass. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagningen : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jeanette Nordström; Emmelie Stenman; [2020]
  Nyckelord :Integrerad litteraturöversikt; sjuksköterska; arbetsmiljö; akutmottagning; faktorer; konsekvenser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Akutmottagningen är en central punkt inom akutsjukvården där arbetsmiljön är unik och patientflödet kan variera mycket. Akutmottagningen kännetecknas många gånger av ett snabbt arbetstempo där det krävs att sjuksköterskan kan ta snabba beslut och kan arbeta självständigt. LÄS MER