Sökning: "förbättringsarbete sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden förbättringsarbete sjuksköterska.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av säker läkemedelshantering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emelie Michael; Liv Rennéus; [2020]
  Nyckelord :Avvikelser; Erfarenheter; Kvalitativ; Sjuksköterska; Säker läkemedelshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsavvikelser och bristande medicinering är största orsaken till undvikbara patientskador runt om i världen. Läkemedelshantering är sjuksköterskans ansvarsområde och tillhör en av de dagliga uppgifterna vid varje arbetspass. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors arbetsrelaterade stress ur ett patientsäkerhetsperspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Johanna Modig; Isabelle Singborn; [2020]
  Nyckelord :A literature review; inpatient; nurse; patient safety; work-related stress; Arbetsrelaterad stress; litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterska; slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans arbete inriktas idag på att bidra med god och säker vård till alla patienter. Sjuksköterskan har det högsta omvårdnadsansvaret och ska skydda patienterna från onödigt lidande. Att arbeta evidensbaserat och personcentrerat i samråd med patienten bidrar till god och säker vård. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av kommunikationsmodellen SBAR : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Natalie Johnsson; Moa Peedu; [2020]
  Nyckelord :Communication; Experience; Nurse; Perception; SBAR; Erfarenhet; Kommunikation; SBAR; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ineffektiv och bristande kommunikation är den främsta bidragande faktorn till vårdskador. Standardiserad kommunikation resulterar i förbättrad patientsäkerhet och vårdkvalité. En väl beprövad kommunikationsmodell är SBAR, situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation. LÄS MER

 4. 4. Parvård – ett självklart arbetssätt?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Bergstedt; Helena Preinitz Gärdinge; [2019-08-01]
  Nyckelord :Primary nursing; parvård; nursing care delivery model; patient safety; work environment; interprofessional collaboration;

  Sammanfattning : Valet av arbetsmodell på en vårdavdelning har betydelse för arbetsmiljön, vårdkvaliteten och samarbetet mellan vårdpersonalen. Modellen primary nursing innebär att en sjuksköterska och undersköterska har gemensamt helhetsansvar för en grupp patienter och deras totala omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Hinder vid utövande av evidensbaserad omvårdnad (EBO) : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans upplevda hinder vid utövande av EBO

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Manar Hassan; [2019]
  Nyckelord :Evidensbaserad omvårdnad; Förbättringsarbete; Hinder; Kvalitativ; Sjuksköterska; Utövande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att utöva evidensbaserad omvårdnad (EBO) är en bland sjuksköterskans kärnkompetenser och ansvarsområde enligt lagstiftning. Trots det så visar befintlig forskning att det finns olika faktorer som hindrar detta utövande. LÄS MER