Sökning: "förbättringsarbete vårdcentral"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden förbättringsarbete vårdcentral.

 1. 1. ATT KÄMPA I DET TYSTA FASTÄN DET ALDRIG ÄR TYST En enkätundersökning om vuxnas erfarenheter av att söka vård för tinnitus via vårdcentral

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Karlberg; Malin Palmblad; [2019-06-14]
  Nyckelord :Tinnitus; Vårdcentral; Tinnitusvård; Patienter; Upplevelse; Bemötande; Enkät; Primary Care Unit; Tinnitus healthcare; Patients; Experiences; Treatment; Survey;

  Sammanfattning : Background: There are large variations in access to different interventions for individualswith tinnitus in Sweden. Several international studies indicate that patients seeking care fortinnitus are often dissatisfied with the treatment provided by healthcare providers. LÄS MER

 2. 2. Att sträva mot ständig förbättring : En kvalitativ intervjustudie om förbättringsarbeten på vårdcentraler

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Annica Gustafsson; Katarina Jonasson; [2018]
  Nyckelord :District Nurse; Healthcare-Center; Improvement work; Interview study; Prerequisites; Distriktssköterska; Förbättringsarbete; Förutsättningar; Intervjustudie; Vårdcentral;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på aspekter som påverkar implementeringen i en förändringsprocess såsom kommunikation, delaktighet och ledarskap, verksamhetens kultur och förutsättningar. Hälso- och sjukvårdsorganisationer har ett ansvar i bedrivandet av evidensbaserad vård och förbättringsarbete ingår i distriktssköterskans arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Från misstanke till diagnos - effektivare utredningsprocess för patienter med demenssjukdom. : Ett förbättringsarbete i primärvården.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Elisabeth Szopa; [2018]
  Nyckelord :basic assessment; dementia; improvement; primary care; relatives’ experiences; anhörigas upplevelser; basal utredning; demens; förbättringsarbete; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund En demenssjukdom är inte möjlig att bota men man kan lindra symtom och förbättra livskvaliteten för den drabbade individen under förutsättning att patienten har genomgått en utredning för att säkerställa sjukdomens typ och stadium. I dagsläget är utredningstiderna för basalutredning i primärvården långa vilket skapar påfrestning både för patienten och dennes anhöriga. LÄS MER

 4. 4. Energiutredning av en hälsocentral samt förbättringsarbete av modulen Energi & Miljö i DeDU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Östergren; [2017]
  Nyckelord :energi; vårdcentral; dedu; hälsocentral;

  Sammanfattning : Byggnadssektorn är en av de tre största områdena inom världens energianvändning och den står för ungefär en tredjedel av den totala energianvändningen. Det är därför av stor vikt att byggnadssektorn effektiviseras för en mer hållbar framtid. LÄS MER

 5. 5. Går det att ändra läkares beställningsmönster? : En retrospektiv studie av förbättringsinsatser för en mer värdeskapande användning av diagnostisk service

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Veronica Hanson; [2016]
  Nyckelord :quality improvement; utilization management; Medical diagnostics; improvement science; förbättringskunskap; utilization management; Medicinsk diagnostik; förbättringsvetenskap;

  Sammanfattning : Den svenska hälso- och sjukvården står inför utmaningen med en ökande och åldrande befolkning. Överdiagnostisering och under-, över- och felanvändning av diagnostisk service bidrar till de ekonomiska utmaningarna. Utilization management kan bidra till att komma tillrätta med användningen. LÄS MER