Sökning: "förband"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet förband.

 1. 1. DEN TUNNA FRÄMSTA LINJEN : Ger arméns markstridsförband sina minst erfarna yrkesofficerare förutsättningar för att lyckas och utvecklas?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Olof Holmberg; Johan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; officer; specialist; other ranks; work situation; organization; skill acquisition; settings; officer academy; cadet college; military education; Swedish Defense University; Land Warfare Centre; Försvarsmakten; officer; specialistofficer; yrkesofficer; arbetssituation; organisation; kompetensutveckling; förutsättningar; officersutbildning; Officersprogrammet; Specialistofficersutbildningen; Försvarshögskolan; Markstridsskolan;

  Sammanfattning : Utvecklingen av yrkesofficersutbildningen, och de militära skolorna, är ständigt pågående för att möta Försvarsmaktens föränderliga behov. De senaste åren har förändringen skett i snabb takt och i stor omfattning. LÄS MER

 2. 2. DIVISIONEN – FÖR EN FARLIGARE ARMÉ : En studie om möjligheter och utmaningar med att återinföra divisionsnivån ur ett arméperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Stefan Andersson; Jonas Norlander; [2020]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; army; division; organization; complexity; flexibility; Försvarsmakten; armén; division; fördelning; organisation; komplexitet; flexibilitet;

  Sammanfattning : Den svenska armén förbereder tillväxt i enlighet med Försvarsberedningens rapport Värnkraft och Försvarsmaktens budgetberäkningar. Tillväxten inkluderar ett återinförande av en ledningsnivå mellan brigaderna och arméstaben - Divisionsnivån. LÄS MER

 3. 3. Vinna eller Försvinna ?! : En kvalitativ studie som skildrar varför officerare vid K 3 söker alternativa karriärvägar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nicklas Fredriksson; Helen Svärdh; [2020]
  Nyckelord :Armed Forces; Growth; Officer; Personnel planning; Career planning; Organization control; Commitment; Sensemaking; Meaningfulness; Development; Challenge; Unique; Försvarsmakten; tillväxt; officer; personalplanering; karriärplanering; organisationskontroll; engagemang; Sensemaking; meningsfullhet; utveckling; utmaning; unikt;

  Sammanfattning : Försvarsmakten står inför en spännande utmaning genom att för första gången på mycket länge öka sin förmåga, med tillväxt av såväl numerära förband som förmågebredd och effekt. För att lyckas med detta är personalen en viktig komponent, kanske till och med den allra viktigaste. LÄS MER

 4. 4. Integrering av solkraft vid ö-drift

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Fredrik Edberg; [2020]
  Nyckelord :Elkraft; Ö-drift; Solpaneler; Solkraft; Diesel;

  Sammanfattning : Försvarsmakten deltar aktivt i internationella insatser tillsammans med flera organisationer, såväl Nordatlantiska fördragsorganisationen (NATO) som Förenta nationerna (FN), med olika inriktningar och mål såsom humanitära och fredsbevarande insatser. Arbetsplatsen för soldater och officerare befinner sig allt som oftast på en avlägsen plats där utbudet av elektricitet ofta är begränsad. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors erfarenheter av att handlägga patienter med svårläkta bensår : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Veronica Laitinen; Nilsson Ulrika; [2020]
  Nyckelord :Chronic leg ulcers; district nurses experience; patient s quality of life; qualitative design; Distriktssköterskans erfarenhet; kvalitativ studie; patientens livskvalité; svårläkta bensår;

  Sammanfattning : Bakgrund Svårläkta bensår ställer stora krav på distriktssköterskan som måste ha kunskaper inom många områden. Distriktssköterskan lägger ungefär 25–50 % av sin arbetstid på att handlägga patienter med svårläkta bensår. Svårläkta bensår orsakar stort lidande för patienten, fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER