Sökning: "förberedelser"

Visar resultat 1 - 5 av 666 uppsatser innehållade ordet förberedelser.

 1. 1. Språkstörning. En kvalitativ intervjustudie kring lärares arbete med elever med språkstörning i årskurs 1 till 3 för ökad måluppfyllelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Rehnström; Camilla Åkesson; [2023-09-19]
  Nyckelord :språkstörning; årskurs 1-3; ökad måluppfyllelse; framgångsfaktorer; utmaningar; stöd;

  Sammanfattning : De flesta elever med språkstörning placeras i vanlig klass med varierande grad av stöd och språkstörning är mer osynlig än andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vikten av ett proaktivt arbete i skolans tidiga årskurser är en grundläggande förutsättning för ökad måluppfyllelse och att förebygga negativa livskonsekvenser för elever med språkstörning. LÄS MER

 2. 2. Revision av hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniella Eriksson; Malin Adolfsson; [2023-06-28]
  Nyckelord :Revision; Hållbarhetsredovisning; Bestyrkande av hållbarhetsredovisning; Granskningsprocess; CSRD;

  Sammanfattning : Bestyrkande av hållbarhetsredovisningar är ett aktuellt och relativt omoget område inom revisionsbranschen. Tidigare forskning skildrar förekomsten av osäkerhet och otydlighet inom ämnet för hållbarhetsgranskning, vilket föranleder stora variationer i granskningsprocessen. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR ATT FÖREBYGGA SÅRINFEKTIONER En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hilma Strand; Elias Stenman; [2023-06-28]
  Nyckelord :Förebyggande åtgärder; omvårdnad; sjuksköterska; sårinfektion; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna är sårinfektion. Sårinfektioner är ofta smärtsamma, förlänger patientens sjukhusvistelse, skapar patientlidande och leder till ökade samhällskostnader. Trycksår, operationssår och bensår är några vanliga sår och utan korrekt omvårdnad finns risk att de drabbas av infektion. LÄS MER

 4. 4. RSI – När det inte går som planerat

  Magister-uppsats,

  Författare :Christian Reimers; Henrik Svensson; [2023-06-26]
  Nyckelord :RSI; Rapid Sequence Induction; anestesi; intervjustudie; anestesisjuksköterska; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aspiration är den vanligaste dödsorsaken vid anestesi. Rapid sequence induction (RSI) är en strategi vid sövning av en patient för att minska risken för aspiration. Strategin beskrevs första gången år 1970. Den har sedan dess utvecklats och numera finns det många sätt att utföra en RSI på. LÄS MER

 5. 5. Nyexaminerade fastighetsmäklares vägar för att etablera sig i en konkurrensutsatt bransch : En kvalitativ studie om fastighetsmäklares egna erfarenheter från att etablera sig som fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Eric Svensson Due; Fredrik Berggren; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; strategier; entreprenörskap; självförtroende.;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklarbranschen är en av de mest konkurrensutsatta branscherna på arbetsmarknaden. En stor del nyexaminerade fastighetsmäklare lämnar yrket redan efter två år på grund av att de har misslyckats att etablera sig. LÄS MER