Sökning: "förbild"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet förbild.

 1. 1. Language development in preschool by using fairy tales

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Irina Goussarova; Svitlana Rado; [2014]
  Nyckelord :pre school; fairytales; language development at young age;

  Sammanfattning : I vårt arbete har vi studerat hur pedagoger på förskolan arbetar med sagor för att främja barnens språkutveckling. I den första delen har vi beskrivit forskningsbakgrund. Där tar vi olika forskares synpunkter och åsikter om hur sagan användas för att utveckla barnens språk. LÄS MER

 2. 2. Design, anläggningsmetoder och skötseltekniker för hagmarksbestånd

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Jenny Svensson; [2008]
  Nyckelord :design; anläggning; skötsel; hagmark;

  Sammanfattning : There is many valuable nature and culture landscapes in Sweden that has developed during a long period of time, throw natural processes or human use. Unfortunately lot of these are disappearing. My thought with this work is to explore the possibility to establish new areas with similar qualities. LÄS MER