Sökning: "förbud"

Visar resultat 1 - 5 av 605 uppsatser innehållade ordet förbud.

 1. 1. Omkörningsförbud E6 - Resultat och effekter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oliver Fanedl; Basel Rabih; [2020]
  Nyckelord :omkörning; trafiksäkerhet; framkomlighet; tung trafik; förbud; flöde; overtaking; traffic safety; availability; heavy traffic; prohibition; flow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar väg E6 mellan Helsingborg-Vellinge med avseende på omkörningsförbudet för tung trafik som infördes den 18e mars år 2019. Väg E6 genom hela Skåne har under en lång tid präglats av trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem. LÄS MER

 2. 2. Feministisk utrikespolitik? ja ⎕ nej ⎕ kanske ⍁ : En idéanalys av utredningen om ett tillträde till TPNW

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Olsson; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetspolitik; Feministisk säkerhetsteori; Realism; Kärnvapen; Feministisk utrikespolitik; TPNW;

  Sammanfattning : This bachelor thesis takes off in Sweden's declared feminist foreign policy and how these ideas are found in relation to nuclear weapons. Traditional security policy today is characterized by a realistic perspective where states' power and security are placed at the top of the agenda. LÄS MER

 3. 3. ParCam : Applikation till Android för tolkning av parkeringsskyltar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tomas Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Message queue; log files; RabbitMQ; MongoDB; Python; Meddelandekö; loggfiler; RabbitMQ; MongoDB; Python;

  Sammanfattning : It is not always that easy to accurately interpret a parking signs The driver is expected to keep track of what every road sign, direction, prohibition, and amendment means, both by themselves and in combination with each others In addition, the driver must also keep track of the time, date, if there is a holiday, week number, etcs This can make the driver unsure of the rules, or interpret the rules incorrectly, which can lead to hefty fnes or even a towed vehicles By developing a mobile application that can analyze a photograph of a parking sign and quickly give the driver the verdict, the interpretation process can be made easys The purpose of this study has been to examine available technology within image and text analysis and then develop a prototype of an Android application that can interpret a photograph of a parking sign and quickly give the correct verdict, with the help of said technologys The constructed prototype will be evaluated partly by user tests to evaluate the application’s usability, and partly by functionality tests to evaluate the accuracy of the analysis processs Based on the results from the tests, a conclusion was drawn that the application gave a very informative and clear verdict, which was correct most of the time, but ran into problems with certain signs and under more demanding environmental circumstancess The tests also showed that the interface was perceived as easy to understand and use, though less interaction needed from the user was desireds There is a great potential for future development of ParCam, where the focus will be on increasing the automation of the processs .. LÄS MER

 4. 4. Beteendens och biocidinnehållande båtbottenfärgers betydelse för ett miljövänligt båtliv : En kvalitativ studie om Kemikalieinspektionens, båtbottenfärgsproducenters, båtklubbars och båtägares arbete och agerande för ett mer hållbart båtliv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap; Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Amanda Lindahl; Daniela Hylén; [2020]
  Nyckelord :TBT; Epoxy; Leisure boat; Sustainable Corporate Social Responsibility; Attitude-Behavior-Context; TBT; Epoxi; Fritidsbåt; Sustainable Corporate Social Responsibility; Attitude-Behavior-Context;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt båtbottenfärgsproducenters, båtklubbars och Kemikalieinspektionens arbete med och ansvarstagande gällande biocidinnehållande båtbottenfärg. Sedermera har kunskapen om alternativa metoder till båtbottenfärg undersökts hos enskilda båtägare i Stockholms län och hur denna insikt påverkat deras användning av biocidinnehållande båtbottenfärger. LÄS MER

 5. 5. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Albin Hidén; [2020]
  Nyckelord :alleopati; conservation agriculture; glyfosat; glyfosatförbud; herbicid; herbicidresistens; jordbearbetning; mellangrödor; ogräs; ogräskonkurrens; ogräskontroll; reducerad jordbearbetning; växtföljd;

  Sammanfattning : Ogräs har oftast större betydelse för en grödas avkastning än både skadeinsekter och växtsjukdomar. Ogräskontroll sker i huvudsak med användning av herbicider och jordbearbetning. En överanvändning av selektiva herbicider under lång tid har lett till att ogräspopulationer har utvecklat resistens mot dessa. LÄS MER