Sökning: "förbudet mot diskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden förbudet mot diskriminering.

 1. 1. Betydelsen av platsannonsens utformning i förhållande till förbudet mot diskriminering : En jämförande studie mellan den privata och offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Wahlgren; [2019]
  Nyckelord :Content in a job listing; private sector; public sector; prohibition on discrimination; recruitment; Rekrytering; förbudet mot diskriminering; privat sektor; offentlig sektor; platsannonsen betydelse;

  Sammanfattning : The following pages are an attempt to examine the importance of the content in a job listing in relation to the prohibition of discrimination. Furthermore, to compare legislations of the private and public sector in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Bristande tillgänglighet på universitetet ur ett internationellt perspektiv - Samspelet mellan diskrimineringslagen och FN:s konvention om rättigheter för personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Svahn; [2019]
  Nyckelord :Funktionsrättskonventionen; diskriminering; diskrimineringslagen; rätt till utbildning; CRPD; bristande tillgänglighet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Author: Josefine Svahn Title: Lack of Accessibility in the University from an International Perspective Supervisor: Niklas Selberg Introduction On the 14th of January 2009 Sweden committed to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a convention that seek to protect the rights of persons with disabilities. Article 24 of the CRPD, which concerns the right to inclusive education, states that all students with disabilities should be able to participate in the general education system without being discriminated. LÄS MER

 3. 3. Down to the Minimum: An analysis of the family reunification rights under the Temporary Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :public international law; administrative law; family reunification; Temporary Law; article 8 ECHR; article 14 ECHR; discrimination; right to respect for family life; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In July 2016, the Law on temporary limitations to the possibility of being granted residence permit in Sweden (the Temporary Law) came into force. The Temporary Law implied a sharp turn in Swedish asylum legislation. LÄS MER

 4. 4. Skyddslagstiftning eller åldersdiskriminering? - En undersökning av anställningsskyddslagen ur ett diskrimineringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maj Anglert; [2018]
  Nyckelord :turordning; åldersdiskriminering; befogad särbehandling; arbetslivsdirektivet; anställningsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The demographic development with an aging population in the EU and Sweden makes the discussion of age discrimination in working life an increasingly important issue. The prohibition of age discrimination was implemented in Sweden in 2009 by Directive 2000/78/EC, the Employment Equality Framework Directive. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskan som vägrade utföra abort - En rättsutredning om Europakonventionen och samvetsgrundad vårdvägran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andrea Fredriksson Wohlström; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; Public international law; Arbetsrätt; Labour law; Samvetsfrihet; Conscientious objection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nyligen avgjordes ett mål i Arbetsdomstolen som handlade om en barnmorska som inte fått anställning på grund av att hon på religiösa grunder vägrar delta i utförandet av aborter. Hon menar att Sverige, genom att inte tillmötesgå hennes krav och anställa henne trots hennes vägran bryter mot religionsfriheten i artikel 9 och förbudet mot diskriminering i artikel 14 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Denna uppsats syftar till att närmare utreda om Sverige, genom att inte tillåta samvetsgrundad vägran inom abortvård, faktiskt bryter mot konventionen. LÄS MER