Sökning: "förbudspolitik"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet förbudspolitik.

 1. 1. Kan vi nå en omställning med hjälp av förbud? : En empirisk studie av förändringen i antalet nyregistrerade elbilar till följd av miljözon 2

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Linderoth; [2019]
  Nyckelord :Miljözoner; Förbud; Elbilar;

  Sammanfattning : De luftföroreningar som äldre bilar står för har medfört en högre dödlighet hos Sveriges befolkning vilket har motiverat till införandet av miljözon 2 på Hornsgatan. Denna uppsats undersöker om miljözon 2 kan bidra med en omställning mot hälsosammare fordon där specifikt en ökad registrering av elbilen studeras med syftet att klargöra om förbudspolitik kan medföra en önskad omställning. LÄS MER

 2. 2. Har svensk narkotikapolitik rört sig mot ideologin om skademinimering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Petersson; [2006]
  Nyckelord :svensk narkotikapolitik; narkotikapolitik; förbudspolitik; kontrollpolitik; skademinimering; harm reduction; Social and welfare law; Socialrätt; Criminal law; Straffrätt; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis discusses the Swedish drug policy and its principle of prohibition. In the world of today there is an ongoing discussion about prohibition and the concept of harm reduction. This thesis is an analysis of Swedish drug policy and an investigation as to whether the prohibition concept is in a state of decline. LÄS MER