Sökning: "förbudspolitik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet förbudspolitik.

  1. 1. Har svensk narkotikapolitik rört sig mot ideologin om skademinimering?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Emma Petersson; [2006]
    Nyckelord :svensk narkotikapolitik; narkotikapolitik; förbudspolitik; kontrollpolitik; skademinimering; harm reduction; Social and welfare law; Socialrätt; Criminal law; Straffrätt; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Law and Political Science; Social Sciences;

    Sammanfattning : This thesis discusses the Swedish drug policy and its principle of prohibition. In the world of today there is an ongoing discussion about prohibition and the concept of harm reduction. This thesis is an analysis of Swedish drug policy and an investigation as to whether the prohibition concept is in a state of decline. LÄS MER