Sökning: "förbygga konflikt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden förbygga konflikt.

  1. 1. Om rötter och kronor : narrativanalys av en konflikt kring Orsa Besparingsskog

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Felicia Olsson; [2018]
    Nyckelord :naturresurskonflikt; narrativanalys; allmänningsskog; Orsa Besparingsskog; historiebruk; historiemedvetande;

    Sammanfattning : Konflikter över naturresurser i allmänhet och de som utgörs av allmänningar i synnerhet är ofta förekommande, komplexa och medför ofta konsekvenser för både människa och miljö. Hur väl vi förmår förstå dessa konflikter avgör hur väl vi kan förbygga eller lösa dem. LÄS MER