Sökning: "fördel av litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden fördel av litteraturstudie.

 1. 1. Sensitiviteten hos magnetkameran vid diagnosticering utav prostatacancer : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :James Sarvan; [2019]
  Nyckelord :prostata; cancer; sensitivitet; biopsi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer diagnostiseras oftast med en prostatabiopsi ledd utav ett transrektalt ultraljud (TRUS). Magnetisk resonanstomografi kan också användas för att upptäcka prostatacancer och en diagnos kan sedan ställas utifrån bildtagningen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans ledarskap inom hälso- och sjukvårdsteamet : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :My Svensson; Selma Huseinovic; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; Sjuksköterska; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som legitimerad sjuksköterska ingår ett ledarskap inom ett vårdteam, där sjuksköterskan har en arbetsledande funktion. Denna ledarskapsfunktion är inte alltid tydlig. Ett bristande ledarskap påverkar inte endast sjuksköterskan, utan även teamet och i vissa fall vårdkvaliteten. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnors inställning till och kunskaper om långtidsverkande preventivmedel – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Tove Janzon; [2018-06-19]
  Nyckelord :Unga kvinnor; långtidsverkande preventivmedel; preventivmedelsrådgivning; informationskällor; hälsoeffekter; Young women; long-acting reversible contraceptives; contraceptive counselling; information sources; health effects;

  Sammanfattning : Introduction: Despite fair access to free or subsidised contraception as well as contraceptive counselling, a disproportionally large amount of young Swedish women seek abortion every year. Research shows that use of long-acting reversible contraceptives (LARC) such as the implant, IUD or IUS is a good means to curb the frequency of unintended pregnancies. LÄS MER

 4. 4. Pokémon Go och fysisk aktivitet – En litteraturstudie om användbarheten av aktiva mobilspel vid folkhälsoinsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Susanna Hansson; Karolina Eriksson; [2018-06-13]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Pokémon Go; aktiva mobilspel; folkhälsa; Physical activity; Pokémon Go; active mobile games; public health;

  Sammanfattning : Background: Physical inactivity and sedentary behavior are increasing public health issues both in Sweden and globally and are risk factors for heart disease, diabetes, various types of cancer, and obesity. Active tv- and mobile games have been mentioned as methods to increase physical activity, the augmented reality based game Pokémon Go has been brought up in particular. LÄS MER

 5. 5. Uppbyggnadsbeskärning av träd i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofie Molin; [2018]
  Nyckelord :uppbyggnadsbeskärning; beskäring; trädvård; trädförvaltning; skötsel; grenstruktur;

  Sammanfattning : Under de senaste 30 åren har de urbana träden fått en alltmer betydande roll i stadsrummet. Från att tidigare ha betraktats som ett förskönande inslag i den hårdgjorda staden har studier och forskning även kunnat visa på att träd kan bidra med ett flertal ekosystemtjänster (Silvera Seamans 2013). LÄS MER