Sökning: "fördel av litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden fördel av litteraturstudie.

 1. 1. Sensitiviteten hos magnetkameran vid diagnosticering utav prostatacancer : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :James Sarvan; [2019]
  Nyckelord :prostata; cancer; sensitivitet; biopsi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prostatacancer diagnostiseras oftast med en prostatabiopsi ledd utav ett transrektalt ultraljud (TRUS). Magnetisk resonanstomografi kan också användas för att upptäcka prostatacancer och en diagnos kan sedan ställas utifrån bildtagningen. LÄS MER

 2. 2. Skillnader mellan digitala och traditionella undersökningsmetoder i skolvägsutredningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Matilda Hansson; [2019]
  Nyckelord :trafiksäkerhet; barn; skolvägar; trygghet; digitalisering; enkätundersökning.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har till avsikt att fördjupa och aktualisera kunskapen om vilka skolvägsutredningsmetoder som är bäst lämpade för att klarlägga en förbättrad trafikmiljö för barn. Arbetet består av två huvuddelar: den ena är en litteraturstudie som granskar tidigare kunskap inom området kring skolvägsutredningar och den andra delen består av skolvägsutredning via en digital respektive traditionell undersökning med pappersenkät. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans ledarskap inom hälso- och sjukvårdsteamet : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :My Svensson; Selma Huseinovic; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; Sjuksköterska; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som legitimerad sjuksköterska ingår ett ledarskap inom ett vårdteam, där sjuksköterskan har en arbetsledande funktion. Denna ledarskapsfunktion är inte alltid tydlig. Ett bristande ledarskap påverkar inte endast sjuksköterskan, utan även teamet och i vissa fall vårdkvaliteten. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors inställning till och kunskaper om långtidsverkande preventivmedel – en litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Tove Janzon; [2018-06-19]
  Nyckelord :Unga kvinnor; långtidsverkande preventivmedel; preventivmedelsrådgivning; informationskällor; hälsoeffekter; Young women; long-acting reversible contraceptives; contraceptive counselling; information sources; health effects;

  Sammanfattning : Introduction: Despite fair access to free or subsidised contraception as well as contraceptive counselling, a disproportionally large amount of young Swedish women seek abortion every year. Research shows that use of long-acting reversible contraceptives (LARC) such as the implant, IUD or IUS is a good means to curb the frequency of unintended pregnancies. LÄS MER

 5. 5. Pokémon Go och fysisk aktivitet – En litteraturstudie om användbarheten av aktiva mobilspel vid folkhälsoinsatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Susanna Hansson; Karolina Eriksson; [2018-06-13]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Pokémon Go; aktiva mobilspel; folkhälsa; Physical activity; Pokémon Go; active mobile games; public health;

  Sammanfattning : Background: Physical inactivity and sedentary behavior are increasing public health issues both in Sweden and globally and are risk factors for heart disease, diabetes, various types of cancer, and obesity. Active tv- and mobile games have been mentioned as methods to increase physical activity, the augmented reality based game Pokémon Go has been brought up in particular. LÄS MER