Sökning: "fördel med park"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden fördel med park.

 1. 1. Dynamic transformers rating for expansion of expansion of existing wind farms

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Oscar David Ariza Rocha; [2019]
  Nyckelord :Dynamic transformer rating; wind energy; loss of life; wind farm expansion;

  Sammanfattning : Distribution system operators face the challenge to connect users rapidly to the grid and the opportunity to reduce costs for new connections. A method to enhance network operation and planning is dynamic transformer rating (DTR), which considers load and temperature variations to increase the rating of the transformer while maintaining in safe operation. LÄS MER

 2. 2. Trygghet i offentliga parker : en studie om hur teorin CPTED kan appliceras på Månstensparken i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Hane; [2019]
  Nyckelord :CPTED; trygghet; offentlig park; Månstensparken; Uppsala;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl teorin Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) går att tillämpa när nya offentliga parker planeras. För att kunna besvara det valdes Månstensparken ut och efter platsbesök och observationer var det möjligt att granska parken utifrån fem nyckelprinciper som CPTED står för. LÄS MER

 3. 3. Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer : med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Walter; [2018]
  Nyckelord :trädflytt; kulturmiljö; park; restaurering; stadsträd; förtätning;

  Sammanfattning : Träden i staden bidrar med högt skattade ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden. Trots detta bygger vi successivt bort trädens utrymme då städerna förtätas. Även deras plats i parkerna tas i anspråk för att ge utrymme åt nya funktioner. LÄS MER

 4. 4. Fornuddens Marina Skola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Oscar Wilner; [2016]
  Nyckelord :Primary school; organic; Grundskola; Tyresö; Fornudden; utomhuspedagogik; ekologi;

  Sammanfattning : När vi fick det här projektet så började jag med att reflektera över och formulera vad jag tycker kan förbättras i dagens skolform. Jag kom fram till att det största problemet idag är de försämrade resultat som man kan se hos eleverna. LÄS MER

 5. 5. Djur och urbana parker – ett kritiskt perspektiv : en studie i fem arters levnadsmöjligheter i Bulltoftaparken, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Viktor Mattsson; [2016]
  Nyckelord :djur; park; ekologi; fragmentering; barriäreffekt; grönstruktur; population;

  Sammanfattning : En tilltagande urbanisering förändrar och ställer om landskapet dramatiskt. Inte bara stadsrummet i sig, utan även landet omkring präglas av dess hunger efter renlighet, ordning och struktur. LÄS MER