Sökning: "fördelar bsc"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden fördelar bsc.

 1. 1. Utvärdering av getters (Capra hircus) rörelse- och sociala behov : med fokus på uppdateringen av getternas föreskrifter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Wennergren; [2019]
  Nyckelord :get; Capra hircus; socialkontakt; djurskydd; djurskyddslagstiftning; djurhållning; lösdrift; uppbundet; artfrände; välfärd;

  Sammanfattning : I Sverige fanns det 2018 ungefär 20 000 getter i Sverige. De hölls antingen som hobbygetter, i näringsverksamhet eller i utbildningsverksamhet. Den tama geten som lever i Sverige kommer ursprungligen från den vilda geten och har därför samma beteenden. Getter används av människan främst för att få dess skinn, mjölk och kött. LÄS MER

 2. 2. Undervisning om djur till barn och dess positiva effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Sundquist; [2015]
  Nyckelord :undervisning; barn; djur; positiva effekter; kunskap; attityd; rede;

  Sammanfattning : Vid närvaro av djur i hemmiljö får barn en ökad självkänsla och en ökad empatisk förmåga. Djur i skolmiljö kan bidra till en högre toleransförmåga och en ökad känslomässig utveckling hos eleverna. LÄS MER

 3. 3. Cost Performance Measurements : Evaluation of Recent Models and Methodologies Used In Logistics Activities

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Samuel Siddique; [2012]
  Nyckelord :Cost Measurements; Logstics; KPI;

  Sammanfattning : Det är inte bara produkter och tjänster som konkurrerar med varandra, utan även försörjningskedjor i stor utsträckning. I ett företags omvärld sker det ständiga förändringar som sätter hög press på att kunna leverera produkter och tjänster i enlighet med evigt föränderliga marknader som företaget verkar inom. LÄS MER

 4. 4. Balanced Scorecard ur ett operativt perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Malin Fahlvik Svensson; Camilla Hammar; [2011]
  Nyckelord :Balanced Scorecard; Participation; Comprehensibility; Management Control; Operational Relevant; Balanced Scorecard; Delaktighet; Påverkbarhet; Ekonomistyrning; Operativ relevans;

  Sammanfattning : Bakgrund: Balanced Scorecard (BSC) har blivit ett populärt sätt att mäta ett företags prestationer, då det inkluderar både finansiella och ickefinansiella mål och mått. Samtidigt ses styrkortet som ett verktyg för att kommunicera företagets strategi och skapa en förståelse i hela organisationen för vad företaget vill uppnå. LÄS MER

 5. 5. Mätning av lean production : En fallstudie av kopplingen mellan balanced scorecard och lean production

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro universitet

  Författare :Mikael Morenga; Andreas Selldén; [2010]
  Nyckelord :lean production; balanced scorecard; mätning lean production; organisatorisk förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med att konsumenters preferenser har förändrats, har företag fått överge massproduktion till förmån för produktionssystem som bättre avspeglar konsumenternas ökade krav på flexibilitet. Ett sätt för att överbrygga denna utmaning är att implementera lean production. LÄS MER