Sökning: "fördelar matrisorganisation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fördelar matrisorganisation.

 1. 1. Organisation på ridskola

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Camilla Blomberg; Kati Ojala; [2013]
  Nyckelord :Organisationsform; Organisationsmodell; Produktivitet; Ridskoleverksamhet; Specialisering;

  Sammanfattning : Organizations are about people in interaction. Human itself is complex, and the complexity increases when people are grouped. When creating groups there is a need for a structure, an order between the people in the group. Companies have an organization - riding school is also a company and should have an organization. LÄS MER

 2. 2. Chefsansvar i en matrisorganisation : - En fallstudie av företaget Jetpak

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olle Hamskär; Wibom Gustaf; [2010]
  Nyckelord :Chefskap; Ansvarsområde; Matrisorganisation; Jetpak; Divisionschef; Funktionschef; Avdelningschef;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver med en fallstudie av matrisorganisationen Jetpak hur chefer fördelar och gemensamt tar ansvar. För att nå syftet används chefskapsmodell av Koontz och Weihrich som skildrar fem ansvarsområden; planering, organisering, personal, ledarskap samt kontroll. LÄS MER