Sökning: "fördelar med 2D och 3D"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden fördelar med 2D och 3D.

 1. 1. BIM-baserad anbudskalkylering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hasan Zuhir Falah Hasan; [2020]
  Nyckelord :Kalkylering; anbud;

  Sammanfattning : Idag finns det många aktörer inom byggsektorn som fortfarande använder sig av traditionell anbudskalkylering, trots möjligheterna och fördelarna som digitaliseringen medbringar byggprocessens olika skeden. Den traditionella arbetsmetoden anses vara tidskrävande och osäker. LÄS MER

 2. 2. Movement tracking of the carotid artery with 4D ultrasound imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Anny Eriksson Bernholtz; [2019]
  Nyckelord :imaging; movement tracking; ultrasound; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The leading cause of death in the world is cardiovascular diseases. Scientific discoveries have been made that correlate the movement of the arterial walls and blood flow patterns with cardiovascular diseases. These movements have been studied with ultrasound 2D imaging. LÄS MER

 3. 3. Byggnadsinformationsmodeller inom infrastruktur : En studie om hinder och möjligheter för ökad implementering av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ellen Palage; [2019]
  Nyckelord :BIM; anläggningsmodeller; samordningsmodeller; CAD; 3D;

  Sammanfattning : Samhället är under ständig digitalisering där ny teknik utvecklas och effektiviseras dagligen. Detta gör det möjligt att använda teknik på ett annat sätt än tidigare möjligt, inte minst inom byggindustrin. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan 2D- och 3D-fastigheter för station och spårsträcka i upphöjt läge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Alexis Donoyan; Emil Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This document is a degree project written at the University of Gavle. By station and track section in elevated position is meant that they lie on a plane above the ground surface. Previously, ground planes in the air with the help of 3D properties have never been implemented in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Parameterstyrd modellering av bergtunnlar

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Panagiotis Haritidis; Tony Tran; [2019]
  Nyckelord :Parametric modelling; Grasshopper; visual programing; 2D; 3D; Parametrisk modellering; Grasshopper; Visuell programmering; CAD;

  Sammanfattning : Project designing in the building construction industry has developed a lot during recent years and the result is that not only 2D documents are made, but also 3D models are created to facilitate the project. A problem most players are facing daily is when conditions and information in a project change and design engineers must make necessary changes to their models. LÄS MER