Sökning: "fördelar med empowerment"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fördelar med empowerment.

 1. 1. Mapping Business Model Success Factors in Low Populated Developing Areas - A Minor Field Study in Northern Namibia with Focus on Agricultural Technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sofia Canclini; Victor Liang; [2018]
  Nyckelord :success factors; business models; rural farmers; new technology; Namibia; mahangu; photovoice; field study; large distances; Africa; framgångsfaktorer; affärsmodeller; lantbruk; ny teknik; Namibia; mahangu; photovoice; fältarbete; stora avstånd; Afrika;

  Sammanfattning : Namibia has the third lowest population density in the world and a large part of the population are dependent on small-scale subsistence farming for survival. What was found during the study is that large distances between communities has created challenges in terms of infrastructure, logistics and communication. LÄS MER

 2. 2. Data Management and Business Opportunities inEmerging Smart Metering Market

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Filip Christiansen; Matilda Tranell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Major changes in the energy systems throughout Europe have resulted in the implementation of new technologies such as smart grids and meters, enabling a two-way flow of information and electricity. This results in large volumes of metering data which needs to be efficiently managed for market and grid operational purposes. LÄS MER

 3. 3. Fördelar med en växtbaserad kost som behandling vid kroniska sjukdomar : en kvalitativ studie om patienters upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Klas Johansson; [2016]
  Nyckelord :växtbaserad kost; vegan; vegetarisk; kroniska sjukdomar; astma; allergi; crohn s sjukdom; hjärt- kärlsjukdom;

  Sammanfattning : BakgrundKroniska sjukdomar utgör nu den största sjukdomsbördan i världen och 70-80% av sjukvårdskostnaderna. De flesta kroniska sjukdomar kan förebyggas med ändrade levnadsvanor men det behövs effektiva metoder. LÄS MER

 4. 4. Empowerment i multisystemisk terapi- en kvalitativ studie av MST teamet i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Drilon Blakaj; Liridon Rrmoku; [2015]
  Nyckelord :Multisystemic therapy; Participation; Empowerment; Network; Change; Multisystemisk terapi; Delaktighet; Empowerment; Nätverk; Förändring;

  Sammanfattning : The study was performed based on a qualitative method using a hermeneutical approach used to interpret the semi-structured interviews. The study aimed to investigate the Multisystemic therapy (MST) team in Halmstad municipality perceptions on the treatment method multisystemic therapy for youths from the ages of 12-18 years old. LÄS MER

 5. 5. Hur CSR kan bidra till skapandet av motivation hos anställda : en fallstudie av livsmedelsbutiken ICA Torgkassen i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Fredrik Engström; Marcus Höök; Carl Österman; [2014]
  Nyckelord :motivation; empowerment; CSR; miljö; miljöarbete; livsmedel; livsmedelsbutik; medarbetare;

  Sammanfattning : En ökad miljömedvetenhet har bidragit till en ökad efterfrågan på företag som tar miljöansvar. Studier visar att företag som gör detta kan dra nytta av miljöarbete i sin kommunikation mot marknaden. Samtidigt visar allt mer forskning olika fördelar som företag kan skapa internt genom miljöarbe. LÄS MER