Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Den agila religionen, är du troende? : En kvalitativ studie om det agila arbetssättet och påverkan på organisationskultur som råder

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Victor Nyberg; Sebastian Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Agile; organizational culture; change management; empowerment; Agilt; organisationskultur; förändringsledning; empowerment;

  Sammanfattning : Agilt är ett arbetssätt som innefattar en ökad grad av flexibilitet och anpassningsförmåga för organisationer, som ska uppnås genom bemyndigade anställda. Tidigare forskning inom agilt har fokuserat på arbetssättets fördelar och till viss del även svårigheterna med dess implementering. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarens uppfattning av att arbeta i en självstyrande grupp : En studie om självstyrande grupper med utgångspunkt från den kommunala hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Adela Morina; Alma Bavcic; [2019]
  Nyckelord :autonomous groups; leadership; teamwork; empowerment; employeeship; Självstyrande grupper; ledarskap; teamwork; empowerment; medarbetar skap;

  Sammanfattning : Forskning beskriver att ledarskap och medarbetarskap är minst lika viktiga som fenomen. Trots detta så är intresset och kunskapen om ledarskap oerhört mycket större än om medarbetarskap (Tengblad, 2009). Till skillnad från tidigare forskning kommer denna studie fokusera på medarbetarens uppfattning av fenomenetsjälvstyrande grupper. LÄS MER

 3. 3. Mapping Business Model Success Factors in Low Populated Developing Areas - A Minor Field Study in Northern Namibia with Focus on Agricultural Technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sofia Canclini; Victor Liang; [2018]
  Nyckelord :success factors; business models; rural farmers; new technology; Namibia; mahangu; photovoice; field study; large distances; Africa; framgångsfaktorer; affärsmodeller; lantbruk; ny teknik; Namibia; mahangu; photovoice; fältarbete; stora avstånd; Afrika;

  Sammanfattning : Namibia has the third lowest population density in the world and a large part of the population are dependent on small-scale subsistence farming for survival. What was found during the study is that large distances between communities has created challenges in terms of infrastructure, logistics and communication. LÄS MER

 4. 4. Data Management and Business Opportunities inEmerging Smart Metering Market

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Filip Christiansen; Matilda Tranell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Major changes in the energy systems throughout Europe have resulted in the implementation of new technologies such as smart grids and meters, enabling a two-way flow of information and electricity. This results in large volumes of metering data which needs to be efficiently managed for market and grid operational purposes. LÄS MER

 5. 5. Fördelar med en växtbaserad kost som behandling vid kroniska sjukdomar : en kvalitativ studie om patienters upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Klas Johansson; [2016]
  Nyckelord :växtbaserad kost; vegan; vegetarisk; kroniska sjukdomar; astma; allergi; crohn s sjukdom; hjärt- kärlsjukdom;

  Sammanfattning : BakgrundKroniska sjukdomar utgör nu den största sjukdomsbördan i världen och 70-80% av sjukvårdskostnaderna. De flesta kroniska sjukdomar kan förebyggas med ändrade levnadsvanor men det behövs effektiva metoder. LÄS MER