Sökning: "fördelar med facebook"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden fördelar med facebook.

 1. 1. OTT Video-Oriented Mobile Applications Development Using Cross-Platform UI Frameworks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mehdi Satei; [2019]
  Nyckelord :React Native; Flutter; Xamarin; Cross-Platform; OTT Video-oriented; React Native; Flutter; Xamarin; Multiplattformsramverk; OTT Video-orienterade;

  Sammanfattning : Google and Apple together are ruling the mobile phone industry with their operating systems, Android and iOS. Any mobile application willing to reach the vast majority of end-users, need to be run on both platforms. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan pappors och barns fysiska aktivitetsnivå : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrik Eriksson; [2018]
  Nyckelord :sport; idrott; träning; fysisk aktivitet; hälsa; pappor;

  Sammanfattning : Trots de fördelar som ses med fysisk aktivitet är det en tredjedel av barnen som inte är tillräckligt fysiskt aktiva för att nå en fullgod hälsa. Många faktorer påverkar barns fysiska aktivitetsnivå och föräldrar har visats vara en av de viktigaste. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av fysisk aktivitet som intervention under cancerbehandling bland unga vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Stefan Lundin; Niklas Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Cancer; fysioterapeut; fysisk aktivitet; sjukvård; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med 14,1 miljoner diagnostiseradefall 2012, och bara i Sverige drabbas cirka 61000 personer varje år. En cancerbehandling ärkrävande att genomgå och kan ge biverkningar som trötthet (fatigue), nedsatt immunförsvar,håravfall, illamående, minskad aptit, viktminskning och inaktivitet p. LÄS MER

 4. 4. Hur upplever användare algoritmisk kuratering?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Valdemar Gezelius; Patric Hjorth; [2018]
  Nyckelord :Facebook News Feed; algorithmic curation; seamless design; seamful design;

  Sammanfattning : Facebook kan ses som ett exempel på den nya webb som följt de riktlinjer som sammanställdes i Web 2.0. I riktlinjerna lades tonvikt på sociala medier och en interaktiv webb, centrerad kring användaren och användarskapat innehåll. Sedan starten har Facebook News Feed implementerat en algoritmisk kuratering (eng. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation i Norrköpings kommun - En fallstudie av krisen under Bråvalla Festival 2014

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Linda Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Kriskommunikation; kommun; sociala medier; Facebook;

  Sammanfattning : Idag lever vi i ett digitalt samhälle där det tidvis uppdagas kriser av olika slag. På grund av att medborgare jämt och ständigt kan bevaka, sprida och dela information med varandra, har allt fler kommuner valt att arbeta med sociala medier vid kris. LÄS MER