Sökning: "fördelar med internationalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden fördelar med internationalisering.

 1. 1. Produktutveckling och externa partnerskap : inom born global-företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Kemppainen; Fredrik Rhodin; [2017]
  Nyckelord :born global; produktutveckling; externa partnerskap;

  Sammanfattning : Dagens internetreformerade samhälle leder till att allt fler företag väljer att internationalisera i ett tidigt skede och dessa tidigt internationaliserade företag har definierats som born global-företag. För att internationalisera i ett tidigt skede behöver born global-företag utveckla nya eller förbättra produkter i snabbare utvecklingstakt och med ett högre innovationsresultat. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av en tidig respektive senare introducerad engelskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Louise Törell; [2017]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; Engelskundervisning; Kritisk period; Internationalisering; Språkinlärning och Språkängslan.;

  Sammanfattning : Denna undersökning fokuserar på lärares erfarenheter av att introducera engelskundervisning för elever i grundskolan. Närmare bestämt studeras lärarnas erfarenheter av att påbörja engelskundervisning tidigt jämfört med att introducera den senare för sina elever. LÄS MER

 3. 3. Vänner med fördelar : En studie om hur SMFs formella och informella nä̈tverk samverkar vid internationalisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Robin Karlsson; Andreas Utas; [2016]
  Nyckelord :Formal networks; informal networks; SMEs; Internationalization; Network relations; Formella nätverk; Informella nätverk; SMFs; Internationalisering; Nätverk; Relationer;

  Sammanfattning : Titel: Vänner med fördelar • En studie om hur SMFs formella och informella nätverk samverkar vid internationalisering Författare: Robin Karlsson & Andreas Utas Handledare: Niklas Åkerman Examinator: Susanne Sandberg Problem: Tidigare forskning framhäver det formella samt informella nätverkets betydelse vid internationalisering, dock huruvida dessa former av nätverk samverkar, efterfrågas. Syfte: Syftet med denna studie är att erhålla en förståelse för hur formella och informella nätverk samverkar i internationaliseringsprocessen av små- och medelstora företag. LÄS MER

 4. 4. De svenska mäklarföretagens internationalisering - The internationalization of Swedish brokarage firms

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Patrik Sawicki; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1900-talets sista fjärdedel har det uppstått en ny ekonomi i världsskala. Marknader är mer globala varför vi ser allt fler multinationella företag (MNC) och transnationella företag (TNC). LÄS MER

 5. 5. Export och entreprenörens internationella erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Magdalena Jonsson; Titti Nilsson Litrico; [2013]
  Nyckelord :export; entreprenör; internationella erfarenheter;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har ett flertal stora förändringar skett som förändrat förutsättningarna för handel mellan länder. För att skapa tillväxt i dagens globala ekonomi behövs internationalisering av företag. LÄS MER