Sökning: "fördelar med internationell handel"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fördelar med internationell handel.

 1. 1. Illegal handel med utrotningshotade djurarter- en rättsteknisk analys av de internationella handelsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Carlstedt; [2013]
  Nyckelord :biologisk mångfald; handelsrätt; internationell handel; illegal handel; EU-rätt; rättsvetenskap; utrotningshotade arter; miljörätt; CITES; den situationsbaserade metoden; EU; rödlistan; smuggling; elfenben; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En biologisk mångfald är en förutsättning för oss människor och alla levande organismer på jorden. Tusentals djurarter utsätts för en massiv utrotning och den internationella handeln med djur som är utrotningshotade är en bidragande orsak. LÄS MER

 2. 2. Export och entreprenörens internationella erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Magdalena Jonsson; Titti Nilsson Litrico; [2013]
  Nyckelord :export; entreprenör; internationella erfarenheter;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har ett flertal stora förändringar skett som förändrat förutsättningarna för handel mellan länder. För att skapa tillväxt i dagens globala ekonomi behövs internationalisering av företag. LÄS MER

 3. 3. Towards an Integrated Supply Chain trough Vendor-Managed Inventory : A case study of the spare parts distribution at an international manufacturing company

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Maria Danielsson; Sofia Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Vendor-Managed Inventory; supply chain integration; supply chain performance; supply chain collaboration and coordination; information sharing; collaborative planning forecasting and replenishment; spare parts distribution; international manufacturing companies;

  Sammanfattning : During the last decade, research related to Supply Chain Management has got a great deal of attention. The focus has especially circulated around supply chain integration and centralisation due to the increasingly competitive global market. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar ett EMU-medlemskap internationell handel?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Annica Sprinchorn; Rebecka Haglund; [2009]
  Nyckelord :EMU; internationell handel; stabilitet; den inre marknaden; Optimala valutaområden; valutaförsäkring; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : EMU har idag pågått i tio år och många länder vill ta del av dess fördelar. I den stundande krisen anser många att Sverige bör ansöka om medlemskap medan andra menar att Sverige bör avstå. Genom Sveriges deprecierande valuta ökar exporten och därmed ökar Sveriges inkomst. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever företag och revisorer redovisningen av FoU enligt IFRS? -en studie av tre forskningsintensiva företag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Andersson; Henrik Erlandsson; Arben Sula; [2008-06-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Antalet multinationella företag har stadigt ökat under 2000-talet vilket föranlett till uppkomsten av globala finansiella marknader samt en ökad internationell handel. Harmonisering av redovisningsreglering som ett kommunikationsmedel har därför fått en ökad betydelse. LÄS MER