Sökning: "fördelar med ministerrådet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fördelar med ministerrådet.

 1. 1. Liv med kvalité vid 75+ : En intervjuundersökning av äldres uppfattning om livskvalitet och boende

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Hans Löf; [2014]
  Nyckelord :older people; quality of life; housing conditions; accessibility; äldre; livskvalitet; bostad; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en växande andel äldre i befolkningen i Norden följer ett ökat intresse för vad som ger ett gott åldrande och vad äldre själva anser skapar god livskvalitet. Forskningen inom området i Sverige har i stort varit riktad mot individens yttre livsvillkor för att indirekt ge en bildav livskvali-teten. LÄS MER

 2. 2. Home State Taxation - den framtida bolagsbeskattningen inom EU?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Therese Timeke; [2005]
  Nyckelord :EG-rätt; Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Home State Taxation är ett förslag på en ny form av bolagsbeskattning inom EU, framlagt av Sven-Olof Lodin och Malcolm Gammie. Förslagets grundtanke är att beskattningsrätten för dotterbolag, fasta driftställen och filialer kommer att tillfalla verksamhetsstaterna genom att man samlar hela den beskattningsbara vinsten hos moderbolaget i en koncern och sedan fördelar den med hjälp av en formel. LÄS MER