Sökning: "fördelar med nedladdning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fördelar med nedladdning.

  1. 1. Det verkligt vässade verktyget? : En undersökning kring olagligörandet av nedladdning och dess konsekvenser för unga musikkonsumenter

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johanna Såndberg; Lina Andersson Granström; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Piratkulturen på Internet blomstrar, fler och fler svenska musikkonsumenter ser idag nedladdning som sin primära konsumtionsform av musik. Samtidig minskar den lagliga skivförsäljningen och musikindustrin upplever stora intäktsförluster. LÄS MER