Sökning: "fördelar med svenska modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden fördelar med svenska modellen.

 1. 1. Risker och möjligheter med teckningsoptioner : En kvalitativ studie om användning av teckningsoptioner i svenska riskkapitalägda startups

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alma Gustafsson; Hanna Lewander; [2020]
  Nyckelord :Startups; Venture Capital; Incentive Scheme; Stock Warrants; Black Scholes; Startups; Venture Capital; Incitamentsprogram; Teckningsoptioner; Black Scholes;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie avser att undersöka vilka som är de huvudsakliga problemen och riskerna med teckningsoptioner för de anställda och företagen, samt eventuella åtgärder för att öka användbarheten.   Teori: Studien utgår från teorier som kopplas till teckningsoptioner. LÄS MER

 2. 2. "Man behöver ju kommunicera på andra sätt, och då är det väldigt smidigt att kunna göra det centralt på en lärplattform" : Komvuxlärares upplevelse av digitala lärplattformar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik; Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Andreas Hermansson; Johannes Thornfält; [2020]
  Nyckelord :LMS; Learning Management System; Digitalization; E-learning; Corona; UTAUT; LMS; Learning Management System; Digitalisering; E-learning; Corona; UTAUT;

  Sammanfattning : As a result of the ongoing worldwide pandemic of coronavirus disease the Swedish colleges, adult schools and high schools closed and switched to distance education. Beside the pandemic a report from the Teachers' Union was published in which it was found that many teachers are dissatisfied with the learning management systems used. LÄS MER

 3. 3. PAX i skolan : Lärares upplevda fördelar och nackdelar med modellens verktyg och medföljande material samt förslag på eventuella anpassningar för elever i åk 4 - 7

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Urban Nordberg; Elin Persson; [2020]
  Nyckelord :PAX i skolan; arbetsro; åldersanpassningar; specialpedagogik; lärmiljö;

  Sammanfattning : PAX i skolan is a Swedish translation of the practice PAX Good Behavior Game, which is developed from the classroom-based Good Behavior Game in order to create a peaceful and productive learning environment. PAX Good Behavior Game has variations and adaptations for different stages of development (Goodbehaviorgame, 2018), but the Swedish version of the practice, the enclosed material and the examples that are given in the manual are designed to fit students in the first, second and third grade. LÄS MER

 4. 4. Matematikläxors vara eller icke vara : Diskursanalys av debattartiklar om matematikläxor

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Khalil El-Machharawi; [2019]
  Nyckelord :matematikläxor; prestation; elever; diskurs; diskursanalys; matematik;

  Sammanfattning : Läxor har alltid varit en del av skolans kultur och kommer sannolikt att fortsätta vara det. Debatten om läxor har blivit alltmer uppmärksammad av politiker, lärare, föräldrar och inte minst av elever. Syftet med studien var att undersöka diskurser om matematikläxor genom att analysera olika svenska debattartiklar. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of X-band Weather Radar Data in Urban Hydrology

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Alva Kalm; Camilla Hedell; [2019]
  Nyckelord :Urban hydrology; X-band radar; Bias correction; Error analysis; Neural network; Scania.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Throughout history it has always been crucial to accurately measure, track, and predict precipitation. This has been done using various methods with varying degrees of precision. As the world evolves and as urban areas expand, it has become more apparent that there is a need for a more efficient way to observe and record precipitation. LÄS MER