Sökning: "fördelar med växthuseffekten"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden fördelar med växthuseffekten.

 1. 1. Sveriges plaståtervinningssystem och framtida möjligheter : En studie av dagens återvinningssystem och en föreslagen affärsmodellför att öka materialåtervinningen av plast

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Maja Isaksson; Ellen Stjerngren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The underlying problem for this bachelor's degree thesis in Industrial Engineering andManagement within Energy Systems and Sustainable Development is the low level of materialrecycling of plastic packaging in Sweden compared with other recycled packaging. Most plasticsproducts are made from fossil fuels which, when burned, contribute to global warming and thatis the main reason for the increased greenhouse effect. LÄS MER

 2. 2. Energimodellering av naturhus - en studie av Sundby naturhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Olof Persson; Patrik Wennerstål; [2015]
  Nyckelord :energimodellering; energianvändning; komfort; naturhus; växthus; IDA ICE; Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Att bygga hus med glas är ingen nyhet. Det ger fördelar som att kunna se ut och få in dagsljus. Växthus skapar en skyddande miljö för växter, och då solen strålar värms byggnaden upp genom växthuseffekten. Kombineras ett vanligt boende med ett omslutande växthus skapas ett så kallat naturhus. LÄS MER

 3. 3. Solenergi och vätgas (ett demonstrationsprojekt)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Alexandra Nikoleris; [2011]
  Nyckelord :Solenergi; vätgas; demonstrationsprojekt; vätgascykel; elektrolys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vätgas antas ofta ingå i ett framtida fossilfritt energisystem och därmed vara en del av lösningen till hur vi ska förhindra klimatförändringarna. Var och hur vätgas är mest lämplig att använda i ett sådant system är dock ännu oklart. LÄS MER

 4. 4. Ekologiska byggmaterial – ett alternativ? : En analys av några ekologiska byggmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Andreas Furenberg; Olof Jörneman; Petter Holm; [2007]
  Nyckelord :Miljöpåverkan; Byggekologi; JM AB; Byggmaterialjämförelse; BioBased; Newbeam; Foamglas; Koljerntekniken;

  Sammanfattning : Miljöförstöringen håller på att få allt för stora proportioner, vilket genom bland annat växthuseffekten leder till att vår planet snart är obeboelig för människan.Byggbranschens andel i miljöförstöringen är onödigt stor genom transporter, energianvändning, maskinanvändning och miljömässigt dåliga material. LÄS MER

 5. 5. Utsläppshandeln och stålindustrin : en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Renås; [2006]
  Nyckelord :Kyotoprotokollet; utsläppsrätter; stålindustri; miljö; konkurrens;

  Sammanfattning : Inom ramen för Kyotoprotokollet inleddes 2005 ett införande av ett europeiskt gemensamthandelssystem med utsläppsrätter för koldioxid för att möta problemet med växthuseffekten.Mot bakgrund av ett teoretiskt ramverk som bygger på teorier kring konkurrens, prissättningoch komparativa fördelar studeras i uppsatsen vilka effekter handeln med utsläppsrätter har påden svenska stålindustrin, samt vilken tänkbar miljönytta som kan uppnås medutsläppshandeln. LÄS MER