Sökning: "fördelar nackdelar affärssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden fördelar nackdelar affärssystem.

 1. 1. ERP-systemens tillämpbarhet inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Morgan Didriksson; [2019]
  Nyckelord :Enterprise resource planning; Remanufacturing; Remanufacturing process;

  Sammanfattning : The EU strives for improving the use of resources in industry and society, a part of this is to turn the economy from a liner, consumption economy, to a circular, reusable economy. In order for this to be achieved industry needs adjust their production to facilitate remanufacturing of used products as well as producing new products. LÄS MER

 2. 2. Implementering av lagerstyrningssystem : - en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnéa Ludvigsson; Linnea Jonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den snabba utvecklingen inom informationsteknologi är en av de största drivkrafterna bakomFörändringar i organisationer. Förändring kan innebära en förflyttning från en trygg position till något okänt och osäkert, vilket kan upplevas skrämmande för många. LÄS MER

 3. 3. Användning av molnbaserad självbetjäning för affärsanalys En fallstudie av fördelar och nackdelar med användning av ett självbetjäningsverktyg för analys av stora datamängder i små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Emma Häljestig; Johanna Zettergren; [2016-12-09]
  Nyckelord :Big data; Business Intelligence; Cloud Computing; Software as a Service; Selfservice BI; Power BI;

  Sammanfattning : Thedynamicmarketwithincreaseddigitizationposesmajorchallengesfortoday'sbusinesses.Theabilitytoembracenewtechnologyhasasignificantroleforthebusinessbenefitsoftheseorganisations.Today,however,manysmallandmediumsizedenterprisesarelockedintolarge,complexbusinesssystemsthataredifficulttoadapt. LÄS MER

 4. 4. Affärssystem bland molnen : Valet av affärssystem och bakomliggande faktorer för företag verksamma i Stockholmsregionen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Conny Gunnarsson; Niklas Johansson; [2016]
  Nyckelord :Affärssystem; ERP; datormoln; molnet; molntjänst; fördelar; nackdelar; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Året är 2016 och molnet som fenomen är fortfarande relativt nytt i jämförelse med sina föregångare men har nu några år på nacken. Den fundamentala idén bakom molnet är att datorresurser som servrar, datalagring och program istället för att finnas lokalt hos ett företag finns och förvaltas informationen hos och av en leverantör där informationen som lagras är tillgänglig för användaren via internet. LÄS MER

 5. 5. Affärssystem i molnet: För- och nackdelar för mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Olle Braconier; Joakim Jönsson; Erik Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :Fördelar; Nackdelar; Affärssystem; Mikroföretag; Cloud; ERP; Molnet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mycket av den litteratur som finns inom området molnbaserade affärssystem beskriver de fördelar samt nackdelar små och medelstora företag får av att använda denna modell jämfört med ett lokalt. Bland annat säger leverantörerna att det finns stora pengar att spara på molnbaserade system medan kritikerna nämner exempelvis säkerhet som en nackdel. LÄS MER