Sökning: "fördelar nackdelar massmedia"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fördelar nackdelar massmedia.

 1. 1. Identifiera svårigheter i barns språkutveckling --En fenomenologisk studie om screening och språkligt arbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Westlund; Gunhild Larsson; [2016]
  Nyckelord :Bedömning; förebyggande språkarbete; förskola; samarbete; screening; språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Larsson, Gunhild & Westlund, Linda (2016).Identifiera svårigheter i barns språkutveckling – En fenomenologisk studie om screening och språkligt arbete i förskolan.(Identify difficulties in children's language development - A phenomenological study on screening and linguistic work in preschool). LÄS MER

 2. 2. Varför ska de lindas in i en bomullsvärld? : En studie om hur idrottslärare resonerar kring betygssättning och kunskapsbedömning på grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ulrika Ivetun; [2013]
  Nyckelord :Betyg och bedömning; betyg och bedömning särskolan; betyg idrott och hälsa; forskning betyg och bedömning; forskning betyg och bedömning särskolan; grundsärskolan; grundskolan; kommentarmaterial; ny läroplan grundsärskolan; debatt grundsärskolan; massmedia grundsärskolan;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarUppsatsens syfte är att analysera och diskutera hur idrottslärare samt en person som är ansvarig för grundsärskolefrågor på Skolverket, resonerar kring betygsättning och skriftliga omdömen i idrottsämnet på grundsärskolan. Detta ska besvaras genom följade frågeställningar: Hur upplever idrottslärare undervisning och bedömning av kunskap i idrott och hälsa i grundsärskolan? Vilka fördelar respektive nackdelar finns med betyg respektive skriftliga omdömen i grundsärskolan? Vilka antaganden ligger bakom skillnader i kursplanen för idrottsämnet på grundskolan och grundsärskolan? Vad utmärker idrottsämnet avseende bedömning och inkludering i jämförelse med andra ämnen? Vilka ramfaktorer möjliggör respektive begränsar bedömningen av eleverna på grundsärskolan i idrottsämnet?MetodKvalitativa intervjuer valdes för att få en mer djupgående inblick i hur respondenterna resonerar kring betyg och skriftliga kunskapsomdömen i idrott och hälsa på grundsärskolan. LÄS MER

 3. 3. Brottsprovokation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Fredrik Swennergren; Johan Nyström; Mårten Jönsson; [2004]
  Nyckelord :Lagar och förordningar;

  Sammanfattning : Den ökande brottsligheten i dagens Sverige växer likt en lavin och polisen och åklagarmyndigheten känner ofta till grov och organiserad brottslighet men saknar verktyg för att komma åt aktörerna i dessa fall. Samtidigt som allmänheten och media kritiserar polisen för att vara ineffektiva. LÄS MER