Sökning: "fördelar nackdelar radio"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fördelar nackdelar radio.

 1. 1. Vad säger du om artificiell intelligens, människa? : Diskurser, ramar och metaforer om AI i TT Nyhetsbyråns artiklar från 1980 till 2020

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Pernilla Rosenlind; [2020]
  Nyckelord :Artifical Intelligence; discourses; framing; metaphors; discourse analysis; Artificiell intelligens; diskurser; framing; metaforer; diskursanalys;

  Sammanfattning : Forskare och teknologer talar om artificiell intelligens som en revolution lika omvälvande som industrialismen och investerare har skyhöga förväntningar. Detta medan det hos allmänheten finns både okunskap om och rädsla inför AI, även om AI redan i dag tillämpas inom områden som sjukvård och industri. LÄS MER

 2. 2. Rättsliga former för finansiering av Public Service - från licensavgift till skattefinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Lundin; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Redan långt före omläggningen till en skattefinansiering av public service fördes diskussioner rörande verksamhetens framtidsförutsättningar, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. I ett lagförslag 2005 gällande förändringar i den dåvarande radio- och TV-lagen fördes argument för att public service borde finansieras via skattemedel, för att garantera en långsiktig och trygg finansiering. LÄS MER

 3. 3. Positioning and parking analysis for an indoor positioning system : A comparative study between Bluetooth Low Energy and Ultra Wideband technology

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :August Brodin Kont; [2019]
  Nyckelord :radio technology; real-time-localization-service; indoor positioning system; Bluetooth Low Energy; Ultra Wideband; accuracy; precision; sensepoint; radioteknologi; realtidslokaliseringstjänst; inomhuspositioneringssystem; Bluetooth Low Energy; Ultra Wideband; noggrannhet; precision; sensepoint;

  Sammanfattning : The work done in this report as requested by H&D Wireless is performed by using an already developed real time positioning system called Griffin Enterprise Positioning Service and integratingit with ultrasound sensors for presence detection in order to enable assets to park in a visualized environment being actualized by tagging the asset with radio technology hardware. The testing environment was deployed with radio technology hardware equipped for transmitting and receiving radio signals for position estimation of tagged objects where hardware tags emits radio signals being received by sensing radio technology chips called sensepoints which also serves as communication links for further data processing. LÄS MER

 4. 4. RFID inom bagagehantering - Utmaningar kring ett införande på svenska flygplatser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Chang; Christopher Strand; [2015-07-07]
  Nyckelord :RFID; bagagehantering; flygplatser; standarder; informationssystem; effektivisering; processer;

  Sammanfattning : Ur ett globalt perspektiv blev under 2014 ungefär 7 av 1000 resväskor försenade isorteringsprocessen, vilket resulterade i 24.1 miljoner resväskor. Kostnaden kopplattill detta är stor hos många flygbolag, då det innebär manuell hantering. LÄS MER

 5. 5. Tracking Robot : Distance keeping with ultrasonic transceivers

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Richard Odell; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fuel efficiency and safety in traffic is something that the vehicle industry prioritizes, although there is always room for improvements. This report presents how ultrasonic sensors could be used in road trains to keep distance between vehicles in order to reduce fuel consumption and increase safety. LÄS MER