Sökning: "fördelar nackdelar trä"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden fördelar nackdelar trä.

 1. 1. Trä-ish : vad kan ersätta trä i konstruktioner i offentlig utemiljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Mässing; Filippa Logrim Wikander; [2019]
  Nyckelord :furu; träplastkomposit; högtryckskompaktlaminat; återvunnen plast; CO2; ; beständighet; ersättningsmaterial;

  Sammanfattning : Wood as a material has traditionally been used and is still used in many constructions in outdoor environments in Sweden. Despite the benefits of domestic materials that do not come from finite resources and have a special character, one cannot ignore the fact that wood requires maintenance. LÄS MER

 2. 2. Sustainable urban development through increased construction in wood? : a study of municipalities’ cooperation in major construction projects in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Sjöström; [2018]
  Nyckelord :building materials; climate; collaboration; construction project; multi-family housing; qualitative; semi structured; sustainability; wood construction; byggmaterial; byggprojekt; flerbostadshus; hållbarhet; klimat; kvalitativ; samarbete; semistrukturerad; träbyggnation;

  Sammanfattning : The increased awareness of the construction industry's impact on the global climate combined with the current housing shortage in Sweden has contributed to an increasing ask for more wood in construction amongst stakeholders, municipalities and politicians. In order to meet Sweden's climate goals it is necessary that new materials, technologies and working methods continue to evolve. LÄS MER

 3. 3. Jämförelsestudier mellan olika typer av korslimmat träbjälklag: : Undersökning av konsekvenser vid ändring från betong- till korslimmat trä- bjälklag i ett flervåningshus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tiba Al-Mulla; [2018]
  Nyckelord :CLT floor; cross laminated timber; Xlam; Crosslam; KL-trä; KL-träbjälklag; kl-trä högahus; konstruktion; Massiv trä; kroslimmat trä;

  Sammanfattning : Timber is one of the most common materials that had been use for a long time. The need for new buildings will affect the climate negatively, that is why it’s necessarily to find new ways to build quickly and sustainably. Cross-laminated timber (CLT) product came in the 1990- century. LÄS MER

 4. 4. Analysis of Catenary Shaped Timber Structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Kristoffer Persson; [2018]
  Nyckelord :Timber construction; Caternary structures; Tensile timber roof; Stress ribbon; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the design of a building there are many parameters that effect the material efficiency. The choice of structural solution and material are two of the parameters that will be investigated further in this rapport. LÄS MER

 5. 5. Fausse marqueterie : Infärgning av mönster på fanérade skivor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Julia Sthillert; [2017]
  Nyckelord :marquetry; fals; fals marquetry; Julia Sthillert; wood woorking; cabinet making; trä; möbel; möbler; faner; Fanér; fanér; Fausse marqueterie; mönster; mönster på trä; Julia Sthillert; Möbelsnickeri; examensarbete; malmstens; Carl malmstens; bets; bets på trä; mönster på trä; mönster på fanér; björk; gesäll; gesällmöbel; akvarell; tryck; tryck på möbler; mönster; möbler; möbelsnickeri; snickeri; Sthillert; intarsia; falsk intarsia;

  Sammanfattning : Sammanfattning I mitt examensarbete har jag undersökt olika metoder för att skapa färgade mönster i fanerade ytor. Jag har med praktiska tester och metoder undersökt olika kvalitéer i olika tillvägagångssätt samt jämfört för och nackdelar med respektive teknik. LÄS MER