Sökning: "fördelar och nackdelar av miljömärkning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fördelar och nackdelar av miljömärkning.

  1. 1. En miljömärknings påverkan på varumärke & konsumentbeteende

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Rosanna Wallgren; Cecilia Claesson; [2008]
    Nyckelord :KRAV; Eco-label; brand; consumer behaviour; buying process; KRAV; miljömärkning; varumärke; konsumentbeteende; köpprocess;

    Sammanfattning : Det krävs att företag utvecklar sig för att vara konkurrenskraftiga på en ständigt föränderlig marknad. Ett sätt för företag i livsmedelsbranschen att differentiera sig är att endast använda ekologiska råvaror i framställningen av sin produkt. LÄS MER