Sökning: "fördelar och nackdelar eu"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar eu.

 1. 1. ERP-systemens tillämpbarhet inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Morgan Didriksson; [2019]
  Nyckelord :Enterprise resource planning; Remanufacturing; Remanufacturing process;

  Sammanfattning : The EU strives for improving the use of resources in industry and society, a part of this is to turn the economy from a liner, consumption economy, to a circular, reusable economy. In order for this to be achieved industry needs adjust their production to facilitate remanufacturing of used products as well as producing new products. LÄS MER

 2. 2. EU-s direktiv om byggnaders energiprestanda : Om konsekvenser och umaningar för denSvenska byggbranschen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Katarzyna Oreziak; [2018]
  Nyckelord :passivhus;

  Sammanfattning : The growing ecological awareness makes energy saving, with particular emphasis on minimizing energy losses and exploiting renewable sources, increasingly important. Buildings account for 40% of total energy consumption, and thus have a huge impact on the environment. LÄS MER

 3. 3. ”Jag vill ha pedagogisk dokumentation, jag tycker det ger jättemycket” - En studie om pedagogers syn på pedagogisk dokumentation och barnens delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Fodor; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Medkonstruktör; Pedagogisk dokumentation; Social konstruktion; Subjekt;

  Sammanfattning : Krav ställs på pedagogisk dokumentation i förskolan från många olika håll där barnens delaktighet betonas. Skolverket (2012) har gett ut stödmaterial kring hur förskolor kan arbeta med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med förskolans läroplan. LÄS MER

 4. 4. Återbruk av fast kontorsinredning vid lokalanpassning av kontor : En studie med fokus på infästningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Isabella Svensson Sundstedt; [2018]
  Nyckelord :Lokalanpassning; Cirkulär ekonomi; Produktutveckling; Design for Disassembly;

  Sammanfattning : One third of all waste in Sweden is produced by the construction sector, excluding the waste from the mining industry. Accordingly, there is an enormous potential for the building sectorto save resources more efficiently. LÄS MER

 5. 5. En granskning av transparensreglerna i MiFID II och MiFIR och dess implementering i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sanny Sandholm; Maja Wass; [2017]
  Nyckelord :MiFID II; MiFIR; Dark Pools; Volymtaksmekanismen;

  Sammanfattning : Transparens på den finansiella marknaden finns för att marknadsaktörer ska ha möjlighet att se vilka finansiella instrument det handlas med, i vilken volym och till vilket pris. Transparensen bidrar till mer tillgänglig information och en effektivare marknad, där priset på instrumentet speglar dess faktiska värde. LÄS MER