Sökning: "fördelar och nackdelar kristendom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fördelar och nackdelar kristendom.

  1. 1. Ungdomars identitetsskapande och livsvillkor : Fyra studier om ungdomar i fyra olika kontexter

    L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Författare :Erika Dahlgren; Karl Jarlengrip; Gong Jonsson; Christopher Kronblad; [2006]
    Nyckelord :Ungdomar; Identitet; Punk; Ungdomskultur; Subkultur; Förhållanden; Kärlek; Sex; Livsvillkor; Kristendom; CMC; Kommunikationsmedel; Internet;

    Sammanfattning : Ungdomars identitetsskapande och livsvillkor är vad vår antologi handlar om. Det vi har studerat är hur ungdomar väljer att leva i det nutida samhället. I och med de stora valmöjligheterna och människors reflexiva förmåga uppkommer ständigt rädslan att de val vi gör kanske är fel. LÄS MER