Sökning: "fördelar och nackdelar med IT vården"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med IT vården.

 1. 1. En utvärdering av kvalitetssystemet Medrave som används av hälso- och sjukvården i Region Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Simko Ghaderi; [2022]
  Nyckelord :Quality System; SWOT-Analysis; primary healthcare; Region Dalarna; Medrave; healthcare; Kvalitetssystem; SWOT-Analys; primärvården; Region Dalarna; Medrave; hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Hur blir vi bättre på att rädda liv? Hur förbättrar vi kvalitén på mötena med våra patienter? Kvalitetssystem inom sjukvården är ett svar på de ovannämnda frågorna. Kvalitetssystem i vården inkluderar verktyg som tillåter användaren utföra analyser på patientdata i syfte att förbättra vårdkvalitén. LÄS MER

 2. 2. Att leva med diabetes mellitus typ 1 : Ur unga vuxnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Stefan Lindpalm; Angela Srdic Yackob; [2020]
  Nyckelord :Young adult; Diabetes mellitus type 1; Experience; Living with; Unga vuxna; Diabetes mellitus typ 1; Upplevelse; Leva med;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 klassas idag som ett globalt folkhälsoproblem. Det är en obotlig autoimmun sjukdom som oftast framträder i ung ålder. Det största ansvaret ligger på individen att sköta sin egenvård för att undvika akuta och sena komplikationer. LÄS MER

 3. 3. För- och nackdelar med mobil datortomografi vid akut diagnostik - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Leona Elmanius; Sonja Benitez; [2020]
  Nyckelord :mobile computed tomography; acute care diagnostics; pros; cons; radiography; X-ray nurse; mobil datortomografi; akut diagnostik; fördelar; nackdelar; radiografi; röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Inledning: För patienter som behöver akut sjukvård är tiden till diagnos och behandling en viktig faktor. Röntgensjuksköterskornas roll är betydelsefull vid akut diagnostik då de ansvarar för att genomföra röntgenundersökningar. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddsal på sjukhus. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Joanna Hintze; Danielle Mattsson; [2020]
  Nyckelord :experience; health care; hospital; multi-bed room; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur patienter påverkas av att dela sal är ett ämne som är relevant för sjuksköterskor som arbetar på sjukhus med flerbäddsalar. För att kunna ge en personcentrerad vård utifrån individuella behov behövs kunskap om patienters upplevelser av att dela sal. LÄS MER

 5. 5. Hur kan en digital plattform tillämpas för att effektivisera patienthantering? : En kvalitativ fallstudie om implementering av en digital plattform för digitalisering av patienthantering ur ett leverantörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Pietro Chahin; Christopher Oskarsson; [2020]
  Nyckelord :AI; Anamnesis; Caregiver; Digitization; Digital platform; Digital transformation; Digi-physical healthcare; Effectivity; E-health; Primary care; Triage.; AI; Anamnes; Digitalisering; Digital plattform; Digital transformation; Digifysisk sjukvård; Effektivitet; E-hälsa; Primärvård; Triage; Vårdgivare.;

  Sammanfattning : Digital platforms in healthcare have become an increasingly implemented tool to facilitate and streamline daily care work in hospitals and health centers. In parallel with the new digitized era, this digital transformation has had a major impact on individuals' ways of working in healthcare. LÄS MER