Sökning: "fördelar och nackdelar med PR"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med PR.

 1. 1. Från lingon och blåbär till gurka och aloe vera : En kvalitativ fallstudie av Björk & Berries nylansering

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :David Höglund; Gabriel Palma; [2015]
  Nyckelord :Rebranding; Nylansering; Fallstudie; Internkommunikation; Externkommunikation;

  Sammanfattning : AbstractBakgrund – Denna uppsats behandlar fenomenet rebranding och dess påverkan på ett företag. Rebranding innebär förändring. När ett företag genomgår denna förändring innebär det att de vill ändra sin vision samt ändra sitt budskap. LÄS MER

 2. 2. Ett motvilligt äktenskap? En studie om relationen mellan PR-konsulter och journalister.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Malena Eklund; [2014-09-08]
  Nyckelord :PR-konsulter; journalister; relationer; demokrati; kommunikation; samtalsintervju;

  Sammanfattning : SammanfattningDetta är en Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap som ska undersökarelationen mellan PR-konsulter och journalister med hjälp av den kvalitativa metodensamtalsintervjuer. Mina frågeställningar lyder som följer: Vilka är deras vanligastearbetsuppgifter? Hur ser respondenterna på relationerna mellan PR-konsulterna ochjournalisterna? Bör relationen förbättras och skulle det i så fall vara till fördel för samhället? Om det skulle behövas, går det att se vilka möjligheter som finns för att kunna få en bättre relation professionerna emellan?Syftet är att undersöka relationen mellan PR-konsulter och journalister samt att diskuterahur relationen kan beskrivas ur ett samhällsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Sociala Relationer : En fallstudie av marknadsföring på Facebook

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Paulo Saka; [2013]
  Nyckelord :Sociala Medier; Public relations; Semiotik; Facebook; Falcon Beer; Colgate Sverige; Patchwork Sweden; netnografi; Samtalsintervju; deltagande mediekulturer.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en deskriptiv fallstudie av två Facebook-sidor vars syfte är att försöka besvara frågan, bör organisationer lägga ner resurser på deras närvaro i sociala medier och i sådana fall, varför? Syftet är att visa hur det kan se ut när stora etablerade företag ger sig ut på sociala medier. Detta är en uppsats som ämnar påvisa sambandet mellan marknadsföring och sociala medier för att visa fördelar och nackdelar. LÄS MER

 4. 4. KESO - en allmän benämning för produkten cottage cheese : Vilka för- och nackdelar uppstår för innehavaren när dess varumärke blir en allmän benämning för en produktkategori?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :AnnaKarin Hylander; Elin Rydenbäck; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva för- och nackdelar som uppstår för en varumärkesinnehavare då dennes varumärke, utav konsumenter, har kommit att uppfattas som en allmän benämning av en produktkategori. Även orsaker till fenomenet samt förebyggande åtgärder kommer att beröras. LÄS MER

 5. 5. Att investera i kreativitet istället för pengar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Gustav Asplind; Sandra Rundqvist; [2009]
  Nyckelord :Kreativitet; Gerillareklam;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar dagens mediala samhälle där det blir allt svårare för marknadskommunikatörer att nå ut med sitt budskap och skapa en mening hos mottagarna. De som lever i dagens samhälle har utvecklat en reklambarriär som gör att vi inte längre uppmärksammar reklam så som vi gjorde för ett antal år sedan. LÄS MER