Sökning: "fördelar och nackdelar med budget"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med budget.

 1. 1. Sammankoppling av fjärrvärmenät : Transiteringsledning mellan Borlänge, Ornäs och Torsång

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Karolina Gilén; Arvid Haglund; [2019]
  Nyckelord :sammankoppling av fjärrvärmenät; transiteringsledning; dimensionering; nuvärdeskalkyl;

  Sammanfattning : Borlänge Energi, BE, owns small district heating, DH, networks in Ornäs and Torsång outside Borlänge, these have high operating costs that are not weighed up by the revenue they make, due to this BE makes a yearly loss on them. Because of this BE wants to connect the small DH networks with the main DH network in Borlänge where the production costs are lower. LÄS MER

 2. 2. Är automatisering fördelaktigt inom produktion? : Fördelar och nackdelar med automatisering ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :SHIMA DEHVARI; FANNY NORD; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi använder oss av robotar varje dag, medvetet eller omedvetet. Manuella arbetsuppgifter blir mer och mer automatiserade. Ersättning av människoarbete med robotar blir allt vanligare och vanligare. Detta är tydligare inom den industriella världen. LÄS MER

 3. 3. Fuktsäkerhet inom nyproduktion : Väderskydd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Narmin Kader; Kimia Khoshdel; [2018]
  Nyckelord :Fuktsäkerhet; nyproduktion; väderskydd; bygg; Wästbygg; prefabricerad element;

  Sammanfattning : This report is created in order to pay attention to moisture safety in new constructions with the help of weather protection systems. This is a new technique which has been introduced to the construction business, but it is a technique that has still not raised enough attention in the business. LÄS MER

 4. 4. Deltagande i budgetprocessen : En fallstudie om vilka faktorer som bidrar till motivation och minskar slack

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Hanna Andersson; Anna Andrésson; [2017]
  Nyckelord :Budget; budget process; participation; subordinate managers; motivation; slack; communication; personality; community and cooperation; strategic planning; personal values; Budget; budgetprocess; deltagande; underordnade chefer; motivation; slack; kommunikation; personlighet; gemenskap och samarbete; strategisk planering; personliga värderingar;

  Sammanfattning : Att skapa en budget handlar om att ta fram en prognos för framtida ekonomiska resultat både vad det gäller likviditet, resultat- och balansräkningen. Den kan ha olika syften inom ett företag och kan användas för att motivera de underordnade cheferna genom att låta dem vara delaktiga i processen då det skapas mål som leder till en belöning. LÄS MER

 5. 5. Marketing Mix Modelling from the multiple regression perspective

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Ecaterina Mhitarean; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The optimal allocation of the marketing budget has become a difficult issue that each company is facing. With the appearance of new marketing techniques, such as online advertising and social media advertising, the complexity of data has increased, making this problem even more challenging. LÄS MER