Sökning: "fördelar och nackdelar med ett lager"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med ett lager.

 1. 1. Bearings in Wave Energy Converters

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JONATAN ESPING; [2021]
  Nyckelord :Wave energy converter; bearings; tribology; Vågkraftsgenerator; lager; tribologi;

  Sammanfattning : Wave energy and wave energy converters is a fast rapidly developing field of research and energy harvesting. In recent years, more and more designs have seen operational success, and more and more are in development. LÄS MER

 2. 2. Lagerhantering och Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) : En flerfallstudie om Automated Storage and Retrieval systems för- och nackdelar för en kostnadseffektiv lagerhantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lindh Anton; [2020]
  Nyckelord :Automated Storage and Retrieval System; AS RS; fördelar; nackdelar; typer; komponenter; varuhus; lager; lagerverksamhet; lagerhantering; kostnadseffektivitet; effektivitet; för- och nackdelar; flerfallsstudie;

  Sammanfattning : Titel: Lagerhantering och Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) – En flerfallstudie om Automated Storage and Retrieval systems för- och nackdelar för en kostnadseffektiv lagerhantering Kurs: Examensarbete i Controller för Civilekonomprogrammet, 30 hp (4FE18E) Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö Författare: Anton Lindh Inledning: Lagerverksamheten har fått en ökad betydelse för företags framgång. Designen på moderna lager har en stor påverkan på investering- och driftkostnad. LÄS MER

 3. 3. Build-to-suit vs. Spekulativt byggande : En byggherres lönsamhetsstrategi vid projektering,utformning och uthyrning av logistikanläggningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Gabriel Charles Olsson; [2020]
  Nyckelord :Logistics; Logistic warehouse; Profitability; Strategy; Logistik; Logistikfastigheter; Lönsamhet; Strategi;

  Sammanfattning : Lager- och logistik har på senare tid blivit ett högaktuellt område i fastighetsbranschen i samband med den expansiva e-handeln. En byggherre som vill driva projektera och utforma för att sedan hyra ut en logistikanläggning, kan välja att antingen specialanpassa bebyggelsen för en specifik hyresgäst eller bygga rent spekulativt med förtroende i marknaden. LÄS MER

 4. 4. Den omvända ventilen - en undersökning av den omvända ventilens tolkning och tillämplighet i de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Walldnö; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dagens riktade ränteavdragsbegränsningsregler trädde ikraft 1 januari 2019 och var en omarbetad version av 2009 års samt 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler. Gällande riktade ränteavdragsbegränsnings-regler var stadgade i 24 kap. IL. I 24 kap. LÄS MER

 5. 5. ERP-systemens tillämpbarhet inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Morgan Didriksson; [2019]
  Nyckelord :Enterprise resource planning; Remanufacturing; Remanufacturing process;

  Sammanfattning : The EU strives for improving the use of resources in industry and society, a part of this is to turn the economy from a liner, consumption economy, to a circular, reusable economy. In order for this to be achieved industry needs adjust their production to facilitate remanufacturing of used products as well as producing new products. LÄS MER