Sökning: "fördelar och nackdelar med hemsjukvård"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med hemsjukvård.

 1. 1. Vi kan komma hem till dig : Att beskriva hur akutpsykiatrisk vård påverkas av att utföras i hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Joel Lundgren; Jörgen Stegard; [2015]
  Nyckelord :Mental crisis; Home care; Mobile teams; Self-care; Akutpsykiatri; Hemsjukvård; Mobila team; Egenvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvård har bedrivits i Sverige sedan 1970-talet. Inom den somatiska vården ser man detta som en vårdform som stärker patientinflytande. Trots att psykisk ohälsa utgör den största orsaken till sjukskrivning i Sverige ser man inte samma utbyggnad av hemsjukvården inom psykiatrin. LÄS MER

 2. 2. Multidisciplinär hemrehabilitering efter stroke : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Reny Andersson; Benita Johansson; [2014]
  Nyckelord :stroke; arbetsterapi; rehabilitering; vårdteam; hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Multidisciplinär hemrehabilitering för personer med milda till måttliga strokesymtom har visat sig vara en evidensbaserad intervention. Flera studier hade gjorts inom ämnet, men det saknades en tydlig beskrivning av åtgärderna och dess innehåll inom multidisciplinär hemrehabilitering. LÄS MER

 3. 3. Patientens livskvalitet vid vård i livets slutskede inom hemsjukvården

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Lom Borner; Yvonne Svensson; [2005]
  Nyckelord :livskvalitet; hemsjukvård; vård i livets slut;

  Sammanfattning : Bakgrund; Vård i livets slutskede sker under senare år i stor utsträckning i patientens hem. Avancerad sjukvård kan idag ges i form av både hemsjukvård och sjukhusvård. Fördelar med att få vård i det egna hemmet är att hemmiljön ger trygghetskänsla. LÄS MER