Sökning: "fördelar och nackdelar med hermeneutisk"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med hermeneutisk.

 1. 1. Inuti springer jag ett maratonlopp - En intervjustudie av fem gymnasieflickor om hur det är att ha ADHD

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Aronsson Jessica; Elmrud Helena Sofie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Göran SöderlundExaminator: Joanna GiotaRapport nr: HT18-2910-272-SPP610Nyckelord: ADHD, Flickor, gymnasiet, skolan, upplevelser, relationer, livsvärld.Syfte: Syftet med studien är att beskriva några gymnasieflickors upplevelser av att ha ADHD. LÄS MER

 2. 2. Skrivande i en värld med digitala verktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fredrik Augustsson; Therese Jonsson Berg; [2017]
  Nyckelord :Skrivprocessen; IKT; EUMO;

  Sammanfattning : Med användning av informations- och kommunikationsteknik i skolans värld följer både möjligheter och utmaningar i undervisningen. Från att penna och papper har dominerat skrivundervisningen börjar skrivande på iPads och datorer bli allt vanligare. LÄS MER

 3. 3. ”Den både höjer och sänker”. En kvalitativ studie om hur nio lärare i grundsärskolan ser på ”Läroplan för grundsärskolan 2011”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hillevi Lindberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SyfteÅr 2011 fick grundsärskolan, och även grundskolan, en ny samlad läroplan. Syftet med denna studie var att undersöka hur några lärare i grundsärskolan såg på Läroplan för grundsärskolan 2011 (Lgrsä 11), efter att ha haft den som styrdokument i fyra och ett halvt år, samt att undersöka på vilket sätt den har bidragit till att förändra deras undervisning och syn på elevers lärande och kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av föräldraskap i det senmoderna samhället : En hermeneutisk studie om föräldraskap

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lavin Jalal Boye; [2016]
  Nyckelord :Föräldraskap; barnuppfostran; senmodernitet och risk.;

  Sammanfattning : Det är inte lätt att vara förälder i dagens samhälle eftersom föräldraskapet kräver mycket ansvar. Uppsatsens frågeställning syftar till föräldraskap och barnuppfostran i det senmoderna samhället. Studien är gjord med den hermeneutiska metoden där grunderna bygger på att försöka förstå det tänkta fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Empowerment i multisystemisk terapi- en kvalitativ studie av MST teamet i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Drilon Blakaj; Liridon Rrmoku; [2015]
  Nyckelord :Multisystemic therapy; Participation; Empowerment; Network; Change; Multisystemisk terapi; Delaktighet; Empowerment; Nätverk; Förändring;

  Sammanfattning : The study was performed based on a qualitative method using a hermeneutical approach used to interpret the semi-structured interviews. The study aimed to investigate the Multisystemic therapy (MST) team in Halmstad municipality perceptions on the treatment method multisystemic therapy for youths from the ages of 12-18 years old. LÄS MER