Sökning: "fördelar och nackdelar med idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med idrott.

 1. 1. Orienteringsundervisning i skolan En nationell enkätundersökning om orienteringsundervisning i svenska högstadieskolor.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :orientering; undervisning; lärare; idrott och hälsa; faktorer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vid Skolinspektionens (2010) flygande inspektion visade det sig att nästan 75% av lektionerna i idrott och hälsa innehöll någon typ av bollaktivitet. Aktiviteter som orientering, friluftsliv och dans förekom nästintill inte alls. LÄS MER

 2. 2. Skadehantering i skolan : En undersökning om vad lärare i idrott och hälsa har för uppfattningar om hantering av skador vid fysisk aktivitet i skolundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Rasmus Johansson; Rasmus Persson; [2018]
  Nyckelord :PRICE; skadehantering; skador; lärare i idrott och hälsa; läroplan;

  Sammanfattning : Bakgrund - Varje år skadas uppskattningsvis 280 000 människor i Sverige i samband med fysisk aktivitet. Vid en mjukdelsskada bör behandling ske omedelbart för att stoppa blödning samt för att minska på läkeprocessen. Erfarenhet av idrottsmedicin är av fördel för samtliga individer. LÄS MER

 3. 3. Sam- eller särundervisning? : En intervjustudie om flickors inställning till olika undervisningsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nenlil Odisho; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med denna studie är att undersöka flickors inställning till ämnet idrott och hälsa i årskurs 9. Jag är även intresserad av att undersöka om undervisningsformerna sam- och särundervisning påverkar flickornas inställning positivt eller negativt. Jag har använt följande frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på hur digitala hjälpmedel påverkar undervisningen samt bedömningsprocessen i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nicole Papachristou Thulin; Vanessa Segura; [2017]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; bedömning; idrott och hälsa; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur högstadielärare i idrott och hälsa arbetar med digitala hjälpmedel i sin undervisning. Studiens fokus inkluderar om lärare anser att digitala hjälpmedel påverkar deras undervisning samt bedömningsprocess. 1. Hur används digitala hjälpmedel i undervisningen? 2. LÄS MER

 5. 5. Att låta tekniken ligga i värdesakslådan : En studie om elevers inställning, attityd och erfarenhet av digitala verktyg i ämnet Idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linn Hallner; Katharina Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att studera elevers attityder och inställning till digitala verktyg i skolämnet Idrott och hälsa. Samt undersöka vilka tidigare erfarenheter eleverna har av digitala verktyg i idrottsundervisningen. Urvalsgruppen bestod av 81 stycken gymnasieelever fördelat på två skolor i Västra Sverige. LÄS MER