Sökning: "fördelar och nackdelar med konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med konsumtion.

 1. 1. Hur fungerar samarbete mellan konkurrenter? : En studie om coopetition i det alternativa matnätverket REKO-ring

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emilia Haggärde; [2021]
  Nyckelord :Coopetition; competition; cooperation; alternative food networks; Coopetititon; konkurrens; samarbete; alternativa matnätverk;

  Sammanfattning : Intresset för närproducerad mat växer. Klimatdebatten ökar medvetenheten kring maten vi äter. Som ett resultat av detta startades REKO-ring 2013 i Finland. 2016 kom REKO-ring till Sverige och har ökat snabbt i popularitet. LÄS MER

 2. 2. Hyra kläder : utforskar den erfarna konsumentens upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kathrin Karlsson; Matilda Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Collaborative Consumption; Clothing Rentals; Consumer Experiences; Social Exchange Theory; Kollektiv Konsumtion; Kläduthyrning; Konsumentupplevelsen; Social Exchange Theory.;

  Sammanfattning : Att hyra kläder är ett fenomen som fått ökat intresse de senaste åren. Inte minst i forskningen där det visat sig komma med miljömässiga fördelar. Kläduthyrning är en form av cirkulär ekonomi och ett svar på textilindustrins negativa miljöpåverkan och dess linjära arbetssätt. LÄS MER

 3. 3. Lactose-free milk : lactose intolerance, nutrition and process technology

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Signe Christerson; [2020]
  Nyckelord :Lactose free-milk; Maillard reaction; Lactose persistence; lactase; lactose hydrolysed milk; membrane separation;

  Sammanfattning : The inability to properly digest lactose into its constituent’s glucose and galactose, is prevalent worldwide, thus affecting large groups of people, who cannot benefit from the nutritional aspects of consuming dairy products. To enable consumption of dairy products even in adult individuals which suffer from lactase deficiency, the dairy industry has further developed dairy technologies. LÄS MER

 4. 4. För- och nackdelar med köttkonsumtion : en sammanställning av de möjliga konsekvenserna med kött i människans diet, ur ett västerländskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Moa Rönnhagen; [2020]
  Nyckelord :kött; näring; hälsa; klimat; miljö och kultur;

  Sammanfattning : Att livsmedel tar upp en stor del av människans liv är grundläggande och förståelsen för att det även har så stor betydelse på vår hälsa, miljö och klimatet, är en förutsättning för att framtida generationer ska kunna leva utan hunger och fattigdom. Köttkonsumtionen i västvärlden bygger framförallt på rekommendationer som tagits fram av världshälsoorganisationen samt respektive lands motsvarighet till Livsmedelsverket. LÄS MER

 5. 5. Combining Learned and Analytical Models for Predicting CO2e Emissions in Textile Products

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aref Moradi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years, there has been an increased attention to climate change and the effects it might have on human society. One of the main causes of climate change is increased carbon emissions due to different human activities and global scale industrialization. Various approaches exist to mitigate the effects of climate change. LÄS MER