Sökning: "fördelar och nackdelar med modersmålsundervisning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med modersmålsundervisning.

 1. 1. Arbetslag inom modersmålsverksamheten utifrån lärarperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ibtisam Hansson; [2011]
  Nyckelord :Arbetslag och modersmålslärares arbetslag; Modersmål och modersmålsundervisning; lärande i arbetslaget; modersmålsverksamhet och skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur modersmålslärare upplever arbetet i ett arbetslag och vilken funktion den har. Med dessa utgångspunkter vill vi undersöka om samverkan i ett arbetslag har något betydelse för elevens lärande och vilka fördelar respektive nackdelar lärarna ser med arbetslaget. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisning i praktiken : Teaching native languages - how teachers of native languages and their students feel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Sigyn Dannemann; Linda Larsson; [2007]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning; modersmålslärare; elever; språk; ursprung.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att belysa hur modersmålslärare och elever upplever modersmålsundervisningen i den stad där vi valt att göra vår undersökning. Metoden som användes var intervjuer med tio elever och två lärare inom modersmålsundervisningen. Definieringen av modersmål var enligt lärarna språket man talar hemma. LÄS MER

 3. 3. Förberedelseklasser : Några fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dilcan Kartal; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är en uppsats i pedagogik om förberedelseklassen, vars syfte är att undersöka om det är positivt eller negativt för invandrar- och flyktingbarn att gå i en förberedelseklass, och även modersmålets påverkan på förberedelseklassen. För att få en inblick i vad en förberedelseklass är börjar uppsatsen med en bakgrundshistoria och fortsätter sedan den med att gå in lite närmare på några områden. LÄS MER