Sökning: "fördelar och nackdelar med modersmålsundervisning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med modersmålsundervisning.

 1. 1. Modersmål som skolämne.En intervjuundersökning om modersmålselevers upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sawsan El Dirani; [2020]
  Nyckelord :modersmål; modersmålsundervisning; elever; upplevelse; fördelar; svårigheter; framtid; intervjuer.;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet var att undersöka modersmålets betydelse för elever i grundskola och hur de uppfattar sitt språk som skolämne utifrån önskan om att delta i modersmålsundervisningen. Frågeställningarna fokuserade på fördelar, nackdelar och svårigheter som eleverna upplever i samband med undervisningen, samt deras tankar om modersmålets framtid och det svenska samhällets syn på detta. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisning i praktiken : Teaching native languages - how teachers of native languages and their students feel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Sigyn Dannemann; Linda Larsson; [2007]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning; modersmålslärare; elever; språk; ursprung.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att belysa hur modersmålslärare och elever upplever modersmålsundervisningen i den stad där vi valt att göra vår undersökning. Metoden som användes var intervjuer med tio elever och två lärare inom modersmålsundervisningen. Definieringen av modersmål var enligt lärarna språket man talar hemma. LÄS MER

 3. 3. Förberedelseklasser : Några fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dilcan Kartal; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är en uppsats i pedagogik om förberedelseklassen, vars syfte är att undersöka om det är positivt eller negativt för invandrar- och flyktingbarn att gå i en förberedelseklass, och även modersmålets påverkan på förberedelseklassen. För att få en inblick i vad en förberedelseklass är börjar uppsatsen med en bakgrundshistoria och fortsätter sedan den med att gå in lite närmare på några områden. LÄS MER