Sökning: "fördelar och nackdelar med reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med reklam.

 1. 1. Att använda storytelling i reklamfilm - bra eller dåligt? : Unga konsumenters uppfattning av reklamfilm med storytelling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; Rebecca Parwén; [2018]
  Nyckelord :Marketing; consumer; commercial; storytelling; consumer perception; Marknadsföring; konsument; reklamfilm; storytelling; konsumentuppfattning;

  Sammanfattning : Storytelling är ett sätt att utforma reklam på där en historia berättas i syfte att förbättra konsumenters uppfattning av ett företag eller varumärke. Storytelling möjliggör för företag att skapa en helhetsbild av sitt koncept, gestalta sitt varumärke och ge sina konsumenter en upplevelse. LÄS MER

 2. 2. TV-reklamens utveckling i en föränderlig tid : En studie i hur digitaliseringen i form av sociala medier och streaming har påverkat TV-reklamens betydelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Donika Morina; Sabina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Advertising; TV; Social Media; Streaming; Consumer Perspective; Reklam; TV; Sociala Medier; Streaming; Konsumentperspektiv;

  Sammanfattning : Forskningsfråga och syften Studiens forskningsfråga är följande:   Hur har reklam på sociala medier och på streamingsajter förändrat den traditionella TV-reklamens betydelse ur ett kundperspektiv?   Utifrån forskningsfrågan har studiens tre delsyften utformats, vilka är att: undersöka TV-reklamens relevans idag, analysera och klargöra fördelar och nackdelar med TV-reklam jämfört med reklam på sociala medier och streamingsajter, redogöra för hur streamings utveckling påverkat konsumenternas TV-tittande. Metod Studien har en kvalitativ forskningsmetod som grund. LÄS MER

 3. 3. Kritiska framgångsfaktorer vid outsourcing av sociala medier : En fallstudie om faktorer som påverkar resultatet vid outsourcing

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Jenny Andersson; [2017]
  Nyckelord :sociala medier; outsourcing; marknadsföring; kreativa konsumenter;

  Sammanfattning : Sociala medier är en del av vår vardag och för många företag är sociala medier ansiktet utåt. Sociala medier fungerar inte som traditionell reklam eller annonsering och därmed krävs det en hel del från företagen i form av tid, resurser, kunskap och engagemang. LÄS MER

 4. 4. Marketing Mix Modelling from the multiple regression perspective

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Ecaterina Mhitarean; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The optimal allocation of the marketing budget has become a difficult issue that each company is facing. With the appearance of new marketing techniques, such as online advertising and social media advertising, the complexity of data has increased, making this problem even more challenging. LÄS MER

 5. 5. Att starta ett eget företag - Hur gör man?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Atosa Majd; [2011-03-02]
  Nyckelord :affärsidé; ekonomisk planering; marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte med mitt arbete var att undersöka hur man ska göra för att starta ett eget företag, vilka problem som kan uppstå under resans gång och vilka fördelar och nackdelar som det är med att driva en egen verksamhet.Uppsatsen påbörjades år 1997. LÄS MER