Sökning: "fördelar och nackdelar med tv"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med tv.

 1. 1. Rättsliga former för finansiering av Public Service - från licensavgift till skattefinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Lundin; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Redan långt före omläggningen till en skattefinansiering av public service fördes diskussioner rörande verksamhetens framtidsförutsättningar, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. I ett lagförslag 2005 gällande förändringar i den dåvarande radio- och TV-lagen fördes argument för att public service borde finansieras via skattemedel, för att garantera en långsiktig och trygg finansiering. LÄS MER

 2. 2. Att använda storytelling i reklamfilm - bra eller dåligt? : Unga konsumenters uppfattning av reklamfilm med storytelling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; Rebecca Parwén; [2018]
  Nyckelord :Marketing; consumer; commercial; storytelling; consumer perception; Marknadsföring; konsument; reklamfilm; storytelling; konsumentuppfattning;

  Sammanfattning : Storytelling är ett sätt att utforma reklam på där en historia berättas i syfte att förbättra konsumenters uppfattning av ett företag eller varumärke. Storytelling möjliggör för företag att skapa en helhetsbild av sitt koncept, gestalta sitt varumärke och ge sina konsumenter en upplevelse. LÄS MER

 3. 3. TV-reklamens utveckling i en föränderlig tid : En studie i hur digitaliseringen i form av sociala medier och streaming har påverkat TV-reklamens betydelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Donika Morina; Sabina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Advertising; TV; Social Media; Streaming; Consumer Perspective; Reklam; TV; Sociala Medier; Streaming; Konsumentperspektiv;

  Sammanfattning : Forskningsfråga och syften Studiens forskningsfråga är följande:   Hur har reklam på sociala medier och på streamingsajter förändrat den traditionella TV-reklamens betydelse ur ett kundperspektiv?   Utifrån forskningsfrågan har studiens tre delsyften utformats, vilka är att: undersöka TV-reklamens relevans idag, analysera och klargöra fördelar och nackdelar med TV-reklam jämfört med reklam på sociala medier och streamingsajter, redogöra för hur streamings utveckling påverkat konsumenternas TV-tittande. Metod Studien har en kvalitativ forskningsmetod som grund. LÄS MER

 4. 4. Tänk utanför det fyrkantiga ögat : En studie kring spelens fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Max Lemon; [2017]
  Nyckelord :Spel Virtuellt Utvecklande Färdigheter Multimodalt;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur vi påverkas och utvecklas av TV- eller datorspelande. Genom multimodala tekniker, fokusgruppsforskning och autoetnografiska tekniker har jag funnit att spelandet förändrar spelaren både positivt och negativt. Genom olika spelgenrer utvecklar spelaren olika färdigheter. LÄS MER

 5. 5. En utvärdering av Windows 8 Store applikationer som plattform för VOD-tjänster

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik (Stängd 20130701); KTH/Data- och elektroteknik (Stängd 20130701)

  Författare :Erik Dilén; Emil Lundmark; [2013]
  Nyckelord :Windows 8; Video On Demand; Windows 8 Store Application; VOD; Windows 8; Video On Demand; Windows 8 Store Application; VOD;

  Sammanfattning : Som en effekt av att Video On Demand (VOD) är på stark tillväxt vill June, som en leverantör av mjukvara för TV-branschen, förvärva kunskaper och utvärdera Windows 8 applikationer som plattform för en VOD-tjänst. June har sedan tidigare en webblösning för VOD och vill nu även jämföra och utvärdera bland annat kunskapskrav, tidsåtgång samt fördelar och nackdelar med en Windows 8 applikation ställt mot denna webblösning. LÄS MER