Sökning: "fördelar och nackdelar med volvo"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med volvo.

 1. 1. Inter-Vehicle Communication with Platooning

  Kandidat-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Joakim Sandberg; [2014]
  Nyckelord :IT-system; fuel savings; convoy; Scania; Volvo; wireless communication; Wi-Fi; model vehicles; IT-system; Minskad bränsleförbrukning; Förbättrad bränslebesparing; Konvoj; Scania; Volvo; Trådlös kommunikation; Wi-Fi; modellbilar;

  Sammanfattning : Today’s way of driving works very well, but there can be substantial improvements made in the road systems and in the vehicles themselves. Many of the disadvantages of current road systems and vehicles can be removed in the future by using appropriate information and communication technology. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av blandade utbildningsformer vid kompetensutveckling i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Emelie Johansson; Frida Lundin; [2010-10-08]
  Nyckelord :e-learning; lärande i arbetslivet; anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande; Kompetensutveckling; datorbaserad utbildning; blandade utbildningsformer; blended learning;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur anställda på Volvo Car Corporation resonerar om en utbildningssatsning med blandade utbildningsformer. Fokus läggs på aspekter som anses främja respektive hindra lärande i de olika momenten, i synnerhet det datorbaserade utbildningsmomentet. LÄS MER

 3. 3. Budget & budgetering Vad kan budgeten tänkas tillföra ett företag idag och vilka syften uppfyller den?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Cecilia Jansson; Linnéa Olsson; [2010]
  Nyckelord :Budget; budgetering; budgetprocess; budgetens syften; budgetens fördelar; budgetens nackdelar;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att söka en förståelse för hur budgetprocessen kan tänkas vara utformad hos några utvalda privata företag idag samt vilka syften som budgeten uppfyller hos dem. Vidare söks en förståelse för vilka för- respektive nackdelar som företagen upplever med budgeten. LÄS MER

 4. 4. Flygplanstillverkning : Fixturkoncept till robotgradning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anders Hansson; Robert Kylander; [2009]
  Nyckelord :Deburring; robot; concept generation; fixture; volvo aero; aircraft engine; Fixtur; robotcell; gradning; flygmotor; volvo aero; konceptgenerering;

  Sammanfattning : Volvo Aeros flygmotortillverkning i Trollhättan har infört ett antal nya detaljvarianter i produktionen. Detta har medfört att den robotcell som är avsedd att utföra en avgradningsoperation är i behov av uppdatering av både hårdvara och mjukvara. LÄS MER

 5. 5. Alternativ kompetensutveckling inom ett svenskt företag

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Glenn Lagergren; Luis Young; [2009]
  Nyckelord :kompetensutveckling; validering; studiemotivation;

  Sammanfattning : Vi har undersökt ett projekt som Göteborgs Tekniska College har bedrivit inom enorganisation på Volvo Powertrain. Projektet benämns: "Skills at PDL (ProductDevelopment Laboratory). Syftet med projektet har varit att identifiera och säkerställa atterforderliga kompetenser finns på plats vid rätt tid inom organisationen. LÄS MER