Sökning: "fördelar och nackdelar om kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar om kultur.

 1. 1. Läsgrupper i svenskundervisningen : En framgångsfaktor?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Berggren; [2024]
  Nyckelord :couple reading; reading groups; läsgrupper; parläsning; läsutveckling; samarbete; språkutvecklande; läsförståelse; lågstadiet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om läsgrupper är en vanlig arbetsmetod i F–3 och vilka fördelar samt nackdelar som finns med metoden. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Genomförandet av studien sker via enkätundersökning riktad till lärare som arbetar på lågstadiet. LÄS MER

 2. 2. “Man är ju sig själv men ska samtidigt ha företagets värderingar inom sig och runt sig när man jobbar” : En kvalitativ studie om värderingsstyrning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Felicia Lööke; Hanna Olai; [2024]
  Nyckelord :Värderingsstyrning; Organisationskultur; Normativ styrning; Organisationskontroll; Identitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utforska och förstå anställdas upplevelser av ett värderingsstyrt konsultbolag. Fokus ligger på värderingsstyrningens interaktion med organisationskultur och identitet. LÄS MER

 3. 3. Digitala medier och lärande : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av digitala medier i skolan kopplat till elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Adnan Degirmenci; Sebastian Holmgren Celander; [2024]
  Nyckelord :Digitala medier och lärande; kvalitativ studie; lärares upplevelser; digitalisering i utbildning; elevers lärande; pedagogisk teknik; fortbildning i digitala medier;

  Sammanfattning : Purpose and research questions: The purpose of the study is to investigate how digitization has affected the learning of students from a teacher’s perspective and their experiences. The study examines pros and cons as well opportunities and challenges with digital media. LÄS MER

 4. 4. Högstadieelevers upplevelser av muntlig interaktion på lektioner i spanska som modernt språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Quinteros Evelyn; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på Oxfords teori som handlar om användning av direkta och indirekta strategier vid muntlig utveckling i språkklassrummet I min studie var syftet att undersöka och skapa kunskap om elevernas upplevelser samt betydelse att prata spanska i undervisningen. Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar: Hur upplever högstadieeleverna sina möjligheter att tala målspråket i klassrummet?  Vilken betydelse uttrycker elever att talad spanska har i deras undervisning? För att få svar på forskningsfrågeställningarna används en kvalitativ forskningsenkät som genomfördes med sexton högstadieelever som läser spanska. LÄS MER

 5. 5. Kompetensåterföring inom samverkansprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Stina Josephson; [2023]
  Nyckelord :samverkan; partnering; konstruktion; kompetens; förbättringsarbete; byggbransch och projektering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samverkan: Samverkansprojekt blir allt mer och mer vanligt för större infrastrukturprojekt i Sverige. I ett samverkansprojekt samarbetar de olika aktörerna för att tillsammans arbeta fram till ett gemensamt mål och dessa projekt har flera fördelar, bland annat ökad transparens och ofta högre kvalitet. LÄS MER