Sökning: "fördelar prestationsmått"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fördelar prestationsmått.

 1. 1. Hur lönsam är kunden bakom försäljningskanalen? -En studie om svenska företagsledares syn på kunder och försäljningskanaler

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lejla Karamehmedovic; [2013-02-19]
  Nyckelord :Försäljningskanal; fysisk butik; återförsäljare; direkthandel; elektronisk handel; kombinerade försäljningskanaler; kundtillfredsställelse; kundlojalitet; kundlönsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi lever i en föränderlig värld där utveckling och nya möjligheter ständigt skapas. Dels har utvecklingen av försäljningskanaler bidragit till att företags interaktionsmöjligheter med slutkonsumenter har ökat. LÄS MER

 2. 2. Leverantörsval för ett mekanikföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Rothpfeffer; Sanna Strandvik; [2013]
  Nyckelord :Köpbeteende; köpprocess; leverantörsbedömning; SWOT-analys; leverantörssamverkan; Kraljics matris; prestationsmått;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Val av leverantör är det som anses påverkar ett företags produktkvalitet mest. När man söker nya leverantörer är det viktigt att veta vilka typer av kvaliteter man önskar hos dessa och vilken relation man vill ha till dem. Att ha ett mindre antal leverantörer skapar logistiska fördelar. LÄS MER

 3. 3. Gör IPO:n företaget en tjänst? : En kvantitativ studie av företags prestation i och med en börsnotering på den svenska aktiemarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Panth; Amanda Lindh; [2013]
  Nyckelord :IPO tjänsteföretag;

  Sammanfattning : I dagens utvecklade samhälle upplever de flesta företag en hårdare konkurrens. Företag tvingas utöka sitt erbjudande med ett extra för att leva upp till prestationskrav och säkerställa framtida verksamhet. Ofta räcker det inte med enbart en produkt eller en tjänst, kunden kräver ett bredare tjänsteerbjudande. LÄS MER

 4. 4. Strategiarbete hos fastighetmäklare, ett måste eller ett onödigt ond? : Verksamhetsstyrning i tjänsteföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Tobias Berglund; Ulrika Palmberg; [2010]
  Nyckelord :tjänsteföretag; verksamhetsstyrning; fastighetsmäklare; strategiarbete;

  Sammanfattning : Alla företag behöver någon form av styrsystem för att leda verksamheten. Ett väl utvecklat och fungerande styrsystem kan ge ett företag fördelar gentemot konkurrenterna. För att uppnå det här krävs väl formulerade mål som alla inom företaget känner till. Utvecklade styrsystem skapar en tydlighet i hur verksamheten fungerar. LÄS MER

 5. 5. IT organisation i förändring

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Laila Svensson; [2008]
  Nyckelord :Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har utförts under hösten, 2007, och syftet med denna uppsats är tvådelad och har gått ut på att bland annat studera ett förändringsarbete inom en global IT-organisation samt arbeta fram en förändringsplan för de befintliga förändringsåtgärder som ska implementeras på IT-organisationen med start 2008. Förändringsplanen är avgränsad till stora verksamheter med dedikerad IT-organisation (med extern drivkraft till förändring). LÄS MER