Sökning: "fördenitrifikation"

Visar resultat 6 - 7 av 7 uppsatser innehållade ordet fördenitrifikation.

 1. 6. Rejektvattenbehandlingens inverkan på kvävereduktionen vid Arboga reningsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sophie Bergkvist; [2012]
  Nyckelord :Reject water; reject water treatment; active sludge process; nitrification; denitrification; BSM2; Rejektvatten; rejektvattenbehandling; aktivslamprocess; nitrifikation; denitrifikation; BSM2;

  Sammanfattning : Under 90-talet uppdagades övergödningsproblematiken i Östersjön, varför omgivande länder enades gällande åtgärder för att minska problemen. De svenska reningsverk som genom sina utsläpp av kväve och fosfor påverkade Östersjön tvingades då införa gränsvärden för kväve- och fosforutsläppen. LÄS MER

 2. 7. Energy savings with a new aeration and control system in a mid-size Swedish wastewater treatment plant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Viktor Larsson; [2011]
  Nyckelord :Aeration; wastewater treatment; nitrogen removal; aeration control; BSM1; Luftning; avloppsvattenrening; kväveavlägsning; luftflödesstyrning; BSM1;

  Sammanfattning : Within this study it was investigated how much energy and money that could be saved by implementing new aeration equipment and aeration control in Sternö wastewater treatment plant (WWTP).Sternö WWTP is a full-scale plant built in 1997 and dimensioned for 26 000 population equivalents. LÄS MER