Sökning: "fördjupad integration"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden fördjupad integration.

 1. 1. ATTITYDER TILL EUROPEISK INTEGRATION UTANFÖR EUROZONEN - En jämförande studie över medborgares attityder till fördjupad europeisk integration i Eurozonen och i övriga EU.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Bergendahl; [2022-02-07]
  Nyckelord :Attityder till europeisk integration; fördjupad integration; Eurozonen; individuella faktorer; kontextuella faktorer;

  Sammanfattning : Attitudes towards European integration can be explained by both contextual and individual factors. Earlier research has focused largely on more general attitudes towards the EU, or on EU as a homogenous group of countries. LÄS MER

 2. 2. En studie om Kulturljudzon i Malmö : kulturens roll i hållbar stadsutveckling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fanny Arulf; Sujaila Scott; [2022]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; kulturell hållbarhet; Kulturljudzon; stadsförnyelse; integration; kulturplanering; mötesplatser; stadsprofilering; gentrifiering; Malmö;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att förstå relationen mellan kultur och hållbar stadsutveckling. Detta genom en exempelstudie av stadsutvecklingsinitiativet Kulturljudzon i Malmö samt en litteraturstudie. LÄS MER

 3. 3. Asylpakten – ”ingen kommer bli nöjd”? : En analys av motiven i den politiska debatten om en EU-gemensam asylpakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Linnéa Jonsson; [2022]
  Nyckelord :EU; asylpakt; asyl- och migrationspolitik; europeisk integration; neofunktionalism; intergovernmentalism;

  Sammanfattning : Flyktingkrisen 2015 avslöjade stora brister inom EU:s och medlemsstaternas asylsystem. Belastningen på medlemsstaterna var ojämn och gemensamma regelverk ignorerades. LÄS MER

 4. 4. De direkta och indirekta effekterna avvärderingar på stödet för europeisk integration

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alan Isi; [2022]
  Nyckelord :European integration; value type; Schwartz; benevolence; universalism; power; achievement; values; welfare.; Europeisk integration; värderingstyp; Schwartz; benevolence; universalism; power; achievement; värderingar; välfärd;

  Sammanfattning : Tidigare studier har noterat att svenska folkets motstånd mot fördjupad europeisk integration kan härledas från deras värnandet av välfärdsstaten. Ytterligare studier har funnit att prioriteringen av vissa mänskliga värderingar leder till att individen värderar välfärdsstaten i högre utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Varje ord ett vägskäl: en komparativ studie av de styrdokument som reglerar utbildning för nyanlända elever i Sverige och i Andalusien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Björn Reisnert; [2022]
  Nyckelord :L2 teaching in Sweden and in Andalucia Spain ; migrant students; policy documents; second language students; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka likheter och skillnader det finns i de styrdokument som reglerar utbildningen för nyanlända elever i Sverige och i den autonoma regionen Andalusien i Spanien. Det svenska styrdokumentet utgörs av de allmänna råd som Skolverket publicerade 2016 och det spanska dokumentet är en lagtext som reglerar undervisningen för nyanlända från 2007. LÄS MER