Sökning: "fördjupningsarbete omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fördjupningsarbete omvårdnad.

 1. 1. Ett rikare liv - En litteraturstudie om patienters upplevelser av självkatetersisering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Adam Brandt; Patrik Schäfer; [2016-01-28]
  Nyckelord :Självkateterisering; Intermittent ren kateterisering; Följsamhet; Upplevelse; Erfarenhet; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ren intermittent kateterisering(RIK) är en vedertagen blåstömningsmetod som går ut på att man för in en kateter i urinblåsan för att sedan avlägsna den då urin tappats. Detta görs vid ett flertal olika tillfällen under en dag, antingen av patienten själv eller av någon vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Kroppen säger mer än ord - Betydelsen av icke verbal kommunikation i den vårdande relationen.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Liw Lindroos; Linda Persson; [2011-01-28]
  Nyckelord :vårdande relation; bekräftelse; trygghet; icke verbal kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av målen med god omvårdnad är att etablera en vårdande relation. Godkommunikation stärker relationen och det skapas utrymme för bekräftelse och trygghet. Ickeverbal kommunikation utgör omkring två tredjedelar av alla budskap som förmedlas och ärvanligtvis det som uppfattas som mer äkta när budskap strider mot varandra. LÄS MER

 3. 3. Orthorexia nervosa - en tickande bomb? Att leva ohälsosamt hälsosamt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pia Helgesson; Marie Widegren; [2010-07-01]
  Nyckelord :Eating disorders; attitude of health; orthorexia nervosa; well-being; nurs*; suffering; care*; daily life; eating phobia; anorexia nervosa; restrained eating and eating behaviour;

  Sammanfattning : Orthorexia nervosa är en ny form av ätproblem som uppmärksammats inom hälso- ochsjukvården, samt massmedialt. Detta innebär att personen lever onyttigt nyttigt. Iförlängningen kan det leda till psykisk ohälsa med ett tvångsmässigt beteende. LÄS MER

 4. 4. Orthorexia nervosa - en tickande bomb?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pia Helgesson; Marie Widegren; [2010-04-26]
  Nyckelord :Eating disorders; attitude of health; orthorexia nervosa; well-being; nurse; suffering; care; daily life; eating phobia; anorexia nervosa; restrained eating and eating behaviour.;

  Sammanfattning : Orthorexia nervosa är en ny form av ätproblem som uppmärksammats inom hälso- och sjukvården, samt massmedialt. Detta innebär att personen lever onyttigt nyttigt. I förlängningen kan det leda till psykisk ohälsa med ett tvångsmässigt beteende. LÄS MER

 5. 5. Yrkesrelaterad stress och copingstrategier hos sjuksköterskor

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Thomas Brandt; [2008-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Statistik från Arbetsmiljöverket visar att arbetsskador orsakade av stress ökar.I Folkhälsorapport från 2001 kan man läsa att anställda inom kommuner och landsting har haft en särskilt negativ hälsoutveckling under 1990-talet. LÄS MER