Sökning: "fördomar av kriminella"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden fördomar av kriminella.

 1. 1. Papperslös, invandrare eller bara illegal? Ett kritiskt perspektiv på sociala kategorier i polisiär verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Love Lundin; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; rättssociologi; kriminalpolitik; kriminalvetenskap; kriminologi; polisregister; social kategori; rättssäkerhet; likhet inför lagen; fördomar inom poliskåren; diskriminering; EKMR; Vi och De; riktade polisiära insatser; mos maiorum; reva; papperslösa; illegala invandrare; dirskursiv makt; avhumanisering; förintelsen; polismakt; våldsspiral; rättsstat; institutionell makt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien berör användningen av sociala kategorier i polisiär och statlig verksamhet, och visar att social kategorisering leder till en rad problematiska konsekvenser. Efter uppmärksammandet av polisens så kallade Romregister uppstod en debatt om polisens arbetsmetoder och huruvida fördomar förekom inom den polisiära organisationen. LÄS MER

 2. 2. Den lyckligaste är kanske inte den som dör med flest bilar. : En socialpsykologisk studie om f.d. kriminellas förändringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amra Causevic; Charlotte Ekholm; [2015]
  Nyckelord :kriminalitet; återanpassning; avvikande identitet; skam och stolthet.;

  Sammanfattning : ABSTRAKTSyftet med vårt uppsatsarbete är att undersöka hur före detta kriminellas resa mot enåteranpassning till samhället kan förstås ur ett socialpsykologiskt perspektiv, dvs. vilkasociala och relationella hinder som de f.d. kriminella stöter på samt vilka möjligheter tillförbättring som sker. LÄS MER

 3. 3. Interners upplevelser av akutsjukvårdens bemötande : sett ur före detta interners ögon

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Kenneth Andersson; Anne Eklund; [2012]
  Nyckelord :Kriminella; Bemötande; Utsatthet; Integritet; Sjuksköterskans yrkesroll;

  Sammanfattning : BakgrundKriminalvården i Sverige har ansvaret för 4427 personer i fängelse, juli månad år 2011, och ansvarar för att de intagna har möjlighet till sjukvård. Om det finns behov för vård utanför anstalterna skall kriminalvården ombesörja transport till sådan vårdinrättning som passar behovet. LÄS MER

 4. 4. Att slitas mellan olika världar - en studie om dörrvakters arbets- och livssituation

  C-uppsats,

  Författare :Thomas Westerberg; [2010-01-29]
  Nyckelord :marginalmänniska; stigma; subkultur; dörrvakter; arbetssituation;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka dörrvakternas motsägelsefulla arbetssituation. Jag ville även undersöka om deras arbetssituation har lett till en livssituation där de bildat egna gemenskaper dörrvakter emellan och frågeställningarna: Hur upplever dörrvakterna sin arbetssituation inom nöjessektorn, slits de mellan olika världar i ett sorts ingenmansland? Hur upplever de att andra individer ser på deras yrkeskategori? Är det så att dörrvakters arbetssituation påverkar deras livssituation där de slutit sig samman i en egen gemenskap eller subkultur? I sin arbetssituation beskriver samtliga intervjupersoner hur de slits mellan olika sociala världar. LÄS MER

 5. 5. Den sexuella förövaren - en person med många ansikten : En diskursanalys av Rädda Barnens böcker om Pojkmottagningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Caroline Karlsson; Linda Söderteg; [2010]
  Nyckelord :sexuella förövare; Rädda Barnen; kritisk diskursanalys; intersektionalitet; avvikelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa diskurser om sexuella förövare i Rädda Barnens litteratur om Pojkmottagningen. Detta görs med hjälp av kritisk diskursanalys i kombination med ett intersektionellt perspektiv. LÄS MER