Sökning: "fördomar bland ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden fördomar bland ungdomar.

 1. 1. Stadsdelsförvaltningens arbete med integration av ensamkommande barn och ungdomar : En kvalitativ studie om hur medarbetarna i Rinkeby – Kista stadsdelsförvaltning upplever sitt arbete med integration

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rihan Chabo; [2019]
  Nyckelord :Integration; mental illness; presumption; social support; unaccompanied minor; Ensamkommande barn; förutsättningar; integration; psykisk ohälsa; socialt stöd;

  Sammanfattning : Att integrera individer i samhället är en förutsättning för befolkningens välbefinnande. Stadsdelsförvaltningarnas arbetar med att integrera ensamkommande barn och ungdomar i samhället bör därför uppmärksammas. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser och attityder i möten med suicidala patienter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aline Ngalima; Elena Zaporozhets; [2015]
  Nyckelord :Suicide; Experience; Attitudes; Caring; Nurse; Suicid; Upplevelse; Attityder; Vårdande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år rapporteras över 800 000 dödsfall av suicid i världen och ännu fler begår suicidförsök. Orsaken till detta kan bland annat vara fattigdom, psykisk ohälsa, livskriser så som stressrelaterade förhållanden, ekonomiska problem, våld och missbruk. LÄS MER

 3. 3. Rasistiska fördomar och mångkulturalism En kvalitativ studie med personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Bärmark; Nathalie Jansson; [2014-08-08]
  Nyckelord :Ensamkommande Flyktingbarn; Rasism; Fördomar; Etnisk sensitivitet; Kulturkompetens; Mångkulturalism; Socialt arbete; Tvärkulturellt socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om rasistiska fördomar förekommer påboenden för ensamkommande flyktingbarn, både bland personal och mellan ungdomar,samt hur boendepersonalen förhåller sig till detta. Vi frågade boendepersonalen om deupplevt situationer, både på och utanför boendet, som uttryck för rasistiska fördomaroch hur dessa i så fall har kunnat yttra sig. LÄS MER

 4. 4. Kille och tjej, du och jag, lika eller olika? : En granskning av läromedels sociolektavsnitt och hur dessa kan användas för jämlikhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Hanna Davidsson; [2014]
  Nyckelord :Sociolects; Educational material; Equality; Gender staircase; Ethnicity staircase; Sociolekter; Läromedel; Jämlikhet; Genustrappa; Etnicitettrappa;

  Sammanfattning : Skolan har ett stort inflytande på dagens ungdomar och enligt läroplanen har skolan ett tydligt jämlikhetsuppdrag att förmedla. Att hjälpa eleven att problematisera människors lika värde oavsett kön och etnicitet samt bemöta fördomar med kunskap ingår i de mål lärarna bör ha sett till läroplanens formuleringar. LÄS MER

 5. 5. Etniskboendesegregation : En kvalitativ forskningsstudie om unga vuxnas erfarenheter och upplevelser av att bo på Malmvägen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Shilan Akravi; Gamze Bahceci; Shabo Tharwa; [2012]
  Nyckelord :Ethnicity; ethnic housing segregation; young adults; consequences; housing; unemployment; education; Malmvägen.; Etnicitet; etnisk boendesegregation; unga vuxna; konsekvenser; boende; arbetslöshet; utbildning; Malmvägen.;

  Sammanfattning : The survey is a qualitative study that aims to investigate the ethnic housing segregation in the residential area around Malmvägen that is located in Sollentuna. Malmvägen is a millionprogramarea that’s made up of unattractive tall buildings with grey facades. LÄS MER